Rådgivning for borgere

Som borger kan du søge rådgivning hos VISO, hvis du selv har en problemstilling, hvis du er forælder til et barn (under eller over 18 år) med en problemstilling, eller hvis du er pårørende til en voksen med en problemstilling. Problemstillingen kan fx handle om at håndtere hverdagen med en funktionsnedsættelse.

Vi anbefaler, at du henvender dig til os i samarbejde med din kommune. På den måde kan vores rådgivning understøtte og kvalificere kommunens arbejde i sagen. Hvis du ønsker rådgivning i samarbejde med din kommune, skal du bede kommunen henvende sig til VISO.

Læs mere om muligheder for rådgivningsforløb i en enkeltsag for myndigheder her

Du kan også henvende dig til os uden at koordinere med din kommune. I så fald anbefaler vi, at du ringer til os for en uforpligtende og rådgivende samtale om den problemstilling, du søger hjælp til. Du kan ringe til VISO på tlf. 72 42 40 00 mandag, tirsdag, torsdag eller fredag kl. 9 - 11.30.

Rådgivningsforløb – for borgere

Formålet med rådgivningen er at give dig og dine eventuelle pårørende mere viden om din eller jeres problemstilling. Vi taler om, hvad du eller I selv kan gøre for at håndtere dagligdagen, og hvor du eller I eventuelt kan få hjælp. Rådgivningen består af højst tre møder, som kan foregå online eller hjemme hos dig. Til slut laver vi sammen en rapport med anbefalinger til, hvad du eller I selv kan gøre.

Som udgangspunkt tilbyder vi ikke denne type rådgivning, hvis du allerede får en indsats fra din kommune omkring den problemstilling, du søger rådgivning om. I forbindelse med rådgivningen vil vi spørge til din kontakt med kommunen og opfordre dig til at orientere kommunen om din kontakt med VISO.  Vi forholder os dog ikke til dine støttebehov og kan ikke give din kommune anbefalinger om disse.

Hvis du ønsker et rådgivningsforløb, skal du kontakte os via vores digitale henvendelsesskema. Inden du henvender dig, anbefaler vi, at du ringer til os for en uforpligtende og rådgivende samtale. Du kan ringe til VISO på tlf. 72 42 40 00 mandag, tirsdag, torsdag eller fredag kl. 9 - 11.30.

Kontakt VISO

Tlf.: 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30

Send din henvendelse til VISO nu

For at kunne igangsætte et rådgivningsforløb skal du udfylde et henvendelsesskema. 

Henvendelsesskema