Til VISO-leverandører

Her finder du informationer til brug for dit arbejde som leverandør.

Som VISO-leverandør er det vigtigt, at I holder jer orienteret om retningslinjer for arbejdsgange i rådgivningsforløb samt udviklingstiltag og ændringer i VISO. I den forbindelse skal I som leverandør gøre brug af VISOs håndbog samt læse VISOs informationsmail.

VISOs håndbog - "Sådan arbejder VISO"

VISOs håndbogen "Sådan arbejder VISO'" beskriver processen i VISO-forløb.

Håndbogen indeholder retningslinjer og vejledninger om arbejdsgangene for VISO-leverandører og VISO-konsulenter. Den er tænkt som et opslagsværk til daglig brug i arbejdet med VISO-opgaver.

Sådan arbejder VISO - Håndbog for specialister og fagkonsulenter

VISO-opgaverne vedrører komplekse individuelle problemstillinger, og håndbogen er derfor ikke udtømmende.

VISO opdaterer løbende håndbogen. Har du nogen kommentarer eller ideer til ændringer til håndbogen, er du velkommen til at kontakte os på leverandorteamviso@sbst.dk

Information fra VISO

VISO udsender løbende informationsmails med informationer, der har betydning for det konkrete samarbejde mellem VISO og leverandørerne. 

Informationsmailen sendes til kontaktpersonen hos den enkelte VISO-leverandør, som er registreret i VIAS. Kontaktpersonen videreformidler herefter informationerne til øvrige VISO-specialister i vedkommendes organisation.

De seneste informationsmails fra VISO kan desuden findes på forsiden af VIAS.

Kontakt

Rikke Søndergaard

Postkort og plakater om VISOs rådgivning