Om VISO

VISO rådgiver i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager på socialområdet og specialundervisningsområdet.

VISO bistår kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med viden og vejledende specialrådgivning i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager om hjælp og støtte på det sociale område og specialundervisningsområdet.

VISO bistår også kommuner med vejledende udredning af borgere i de få mest sjældent forekommende specielle og komplicerede enkeltsager om hjælp og støtte, hvor den fornødne ekspertise ikke kan forventes at være tilstede i den enkelte kommune eller i regionens tilbud på det sociale område og vedrørende specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

VISOs hjemmelsgrundlag er § 13 i serviceloven, §§ 165-172 i barnets lov og bekendtgørelse nr. 1702 af 5. december 2023.

VISOs kerneopgave handler om at rådgive og formidle viden inden for det specialiserede og komplicerede social- og specialundervisningsområde. Vi styrker derved fagpersoners muligheder for at træffe velfunderede faglige valg til gavn for borgernes trivsel og udvikling. Vi hjælper borgere til bedre at kunne håndtere en kompleks problemstilling selv.

Organisationen VISO

VISO består af en central enhed i Social- og Boligstyrelsen i Odense og et netværk af leverandører i hele landet og følges af en faglig bestyrelse:

Leverandørnetværket

VISOs centrale enhed

VISOs faglige bestyrelse

 

Kontakt VISO

Tlf.: 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag:  Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag:  Kl. 9 - 11.30