VISOs centrale enhed

VISOs centrale enhed i Social- og Boligstyrelsen varetager forskellige opgaver i forhold til at understøtte rådgivnings- og vidensarbejdet.

VISOs centrale enhed i Social- og Boligstyrelsen består af en ledergruppe og godt 50 medarbejdere fordelt på fem faglige teams, som blandt andet:

 • tager imod henvendelser fra kommuner, tilbud og borgere
 • yder telefonisk rådgivning og vejledning til fagfolk, myndighedsrådgivere og borgere
 • behandler og visiterer henvendelser, som kan føre til et rådgivningsforløb med en specialist fra leverandørnetværket, herunder vælger leverandør, deltager i rådgivningsmøder og følger op på og afslutter forløbene
 • rådgiver myndighedsrådgivere om god kvalitet i sagsbehandlingsarbejdet
 • afdækker og opsamler viden og erfaringer fra forskning og rådgivningsforløb
 • udvikler redskaber og formidler viden til praksis via temadage, temaforløb, publikationer, hæfter, podcast, videoer mv.
 • bistår resten af styrelsen med viden og erfaringer til brug for projekter, centrale udmeldinger, forløbsbeskrivelser mv.
 • løfter det strategiske udviklings- og planlægningsarbejde
 • gennemfører udbud og indgår kontrakter med leverandører
 • bidrager til at styrke kvaliteten af leverandørernes arbejde, herunder gennemfører tilfredshedsundersøgelser og optimerer udnyttelsen af kapacitet og ressourcer
 • anvender data til at understøtte VISOs opgaveløsning, følge udviklingen i målgrupper og monitorere leverandørernes kontraktoverholdelse
 • udarbejder økonomiske analyser og nøgletal for at sikre bedst mulig anvendelse af VISOs finanslovsbevilling
 • håndterer anmodning om aktindsigt  
 • betjener ledelse, bestyrelse og departement

Kontakt VISO

Tlf.: 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30