Bliv VISO-leverandør

VISOs centrale enhed vælger løbende leverandører til specialrådgivning mv. via udbud. En kontrakt med en leverandør gælder typisk for fire eller fem år. Her kan du læse mere om, hvordan man kan blive VISO-leverandør.

Hvem kan blive VISO-leverandør?

I forbindelse med udbud kan tilbud afgives af alle potentielle tilbudsgivere, herunder private, selvejende og offentlige aktører samt sammenslutninger (konsortier og leverandør-underleverandør-forhold) heraf.

Hvis en offentlig aktør ønsker at afgive tilbud, vil det normalt være dennes kommune eller region, der afgiver tilbud, og som derfor betragtes som tilbudsgiver.

Er der tale om en privat virksomhed, er det virksomheden, som afgiver tilbud. Det gælder også, hvis virksomheden er en del af en koncern.

Tilbud kan også afgives af flere aktører i fællesskab (konsortium). I så fald hæfter deltagerne i konsortiet solidarisk for løsning af opgaven.

Det er også muligt at indgå i leverandør-underleverandør-forhold. Her vil det være leverandøren, der afgiver tilbud, som hæfter for løsning af opgaven.

Udbud og kontrakter

For at komme i betragtning som leverandør skal tilbudsgiver i forbindelse med udbuddet udfylde et elektronisk spørgeskema samt udfylde og uploade skabeloner i det udbudssystem, som Social- og Boligstyrelsen anvender. Det er gratis at oprette sig i udbudssystemet og tilgå udbudsmaterialet. Der er ingen forpligtelse til at afgive tilbud.

Udbudsmaterialet beskriver blandt andet, hvordan udbuddet gennemføres, hvilken opgave leverandøren skal løse, og hvordan den skal løses. Efter et udbud indgår VISO delkontrakter med en række af tilbudsgiverne. Hvilke tilbudsgivere og hvor mange, der indgås kontrakt med, afhænger af de behov, som VISO har beskrevet i udbudsmaterialet.

Den delkontrakt, der danner grundlag for VISOs specialrådgivning, er også en del af udbudsmaterialet. VISO-delkontrakterne varer typisk fire til fem år og udgør såkaldte rammeaftaler. Rammeaftalen betyder, at VISO i kontraktperioden kan indgå aftaler om leverancen i det enkelte rådgivningsforløb, dog inden for de i kontrakten og udbudsmaterialet beskrevne forudsætninger.

Læs mere om rammeaftaler hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

VISOs udbud og delkontrakter er aktuelt delt op i fem områder:

  • Børn, unge og specialundervisning – delkontrakterne på området gælder for perioden 1. august 2020 til 31. juli 2025. Næste udbud forventes annonceret i 2024.
  • Voksne – delkontrakterne på området gælder for perioden 1. maj 2022 til 30. april 2027. Næste udbud forventes annonceret i 2026.
  • NCL – delkontrakterne på området gælder for perioden 1. juni 2023 til 31. januar 2028. Næste udbud forventes annonceret i 2027.
  • Koordinering af Specialrådgivning (KaS) – delkontrakten på området gælder for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2024 med mulighed for forlængelse tre gange á to år, altså samlet seks år.
  • Adoption uden samtykke – delkontrakten gælder for perioden 1. februar 2021 til 31. januar 2026

Kommende udbud

Den gældende kontraktperiode med VISOs nuværende leverandører på børn, unge og specialundervisningsområdet udløber i juli 2025. VISOs centrale enhed er derfor i gang med at forberede udbud vedr. levering af ydelserne specialrådgivning og udredning inden for området. VISO forventer at sende dele af udbudsmaterialet i offentlig høring i sensommeren 2024, og udbuddet forventes annonceret i sidste halvår af 2024.

Hvordan får du viden om, at VISO gennemfører udbud?

Alle udbud vedrørende VISOs specialrådgivning bliver annonceret på Udbud.dk. Herfra vil det være muligt at finde vej til udbudsmaterialet.

Social- og Boligstyrelsen informerer også om VISOs udbud i sit nyhedsbrev.

Læs mere og tilmeld dig Social- og Boligstyrelsens nyhedsbrev her

 

Leverandørteam i VISO