Sådan behandler VISO dine oplysninger

Læs, hvad VISO bruger personlige oplysninger til i forbindelse med et rådgivningsforløb, hvor vi rådgiver en kommune eller et barn, en ung, en voksen og/eller dennes pårørende.

VISO har pligt til at oplyse, hvad vi skal bruge personlige oplysninger til. Vi skal også fortælle om den lovgivning, der giver VISO lov til at behandle personlige oplysninger.

Hvad skal VISO bruge dine oplysninger til?

VISO har i forbindelse med et rådgivningsforløb oplysninger om en borger. VISO kan bruge en borgers oplysninger, hvis:

  • borger selv har kontaktet VISO for at få rådgivning
  • en borgers kommune har kontaktet VISO for at få rådgivning i borgerens sag
  • en kommune får rådgivning om kvalitet i sagsbehandlingen

VISO gennemgår et forløb for at samle viden ind på tværs af forløbene om, hvad der virker, og hvordan vi kan forbedre os. 

Hvad er personlige oplysninger?

VISO har personlige oplysninger i følgende kategorier:

Almindelige oplysninger om dig og dine sociale forhold.  

Følsomme oplysninger, f.eks. om helbred. 

Hvis der er oplysninger om straffedomme eller lovovertrædelser, får VISO også disse oplysninger.

Det har du som borger ret til

  • Du har ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet
  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger
  • Du har ret til at få dine oplysninger overflyttet
  • Du har ret til at gøre indsigelse mod VISOs behandling af dine oplysninger

Læs mere i oplysningsfolderen: Dine rettigheder - når VISO behandler dine oplysninger