Inden du henvender dig

Hvis du skal henvende dig til VISO, er der en række spørgsmål du kan med fordel kan forholde dig til, inden du henvender dig.

Spørgsmålene du skal forholde dig til kan være forskellige afhængigt om du henvender dig som fagperson og borger. Orienter dig derfor i de spørgsmål som er relevante for dig.

For fagpersoner

 • Hvilket barn, ung, voksen eller flere borgere henvender du dig omkring?
 • Hvad er den faglige problemstilling?
 • Hvilken rådgivning ønsker du?

Tjek de forskellige rådgivningstyper vi tilbyder her

 • Har du orienteret din leder om, at I sender sagen til VISO?
 • Har barnet, den unge eller den voksne, du evt. henvender dig omkring, givet samtykke til at du videregiver vedkommendes personoplysninger til VISO?

Særligt for fagpersoner på specialundervisningsområdet

 • Hvis du ikke selv er PPR: Er din henvendelse aftalt med PPR? Vær opmærksom på, at du ikke kan sende en sag til VISO uden en sådan aftale.

Særligt for fagpersoner i udfører-leddet

 • Har du sammen med myndighedsrådgiver aftalt at sende sagen til VISO? Vær opmærksom på, at myndighedsrådgiver skal deltage i rådgivningen sammen med dig. Desuden kan du ikke som udføre på børne- og specialundervisningsområdet henvende dig til VISO om et længerevarende rådgivningsforløb, herunder rådgivningsforløb i en enkeltsag og rådgivningsforløb vedr. flere borgere - for fagpersoner. Henvendelsen skal ske fra myndighed.

For borgere

 • Hvilken problemstilling ønsker du hjælp til?
 • Hvilken type rådgivning ønsker du?

Tjek de forskellige rådgivningstyper vi tilbyder her 

 • Giver du samtykke til, at VISO behandler dine oplysninger?
 • Hvis du er værge: Har du din værgefuldmagt klar? Du skal nemlig uploade den, når du henvender dig.

Har du spørgsmål? Ring til VISO på tlf. 72 42 40 00 mandag, tirsdag, torsdag eller fredag kl. 9 – 11.30

Send din henvendelse til VISO nu

For at kunne igangsætte et rådgivningsforløb skal du udfylde VISOs digitale henvendelsesskema.

Henvendelsesskema