Undervisningsmoduler for VISO-specialister

At være VISO-specialist er en fagligt spændende og inspirerende opgave. Ikke to forløb er ens og du får brug for al den erfaring og viden, du har samlet gennem tiden.

VISO forandrer sig løbende! For at holde dig opdateret med VISOs rammer og vilkår, tilbyder vi undervisning og workshops for alle specialister. Her bliver du klædt på i forhold til den ramme, der er for VISO rådgivningsforløb, dette særligt i forhold til specialistrollen og forløbsprocessen. Og du vil i fællesskab med fagkonsulenter fra VISO centralt og andre specialister udvikle din forståelse af mulighederne og dermed kvalificere din opgaveløsning.

Undervisning og workshop afvikles på én dag i tidsrummet fra 9:00 til 15.00 og foregår i Social- og Boligstyrelsens lokaler i Odense.

VISO forventer at:

  • Nye VISO specialister deltager i kurset Undervisningen for nye VISO specialister
  • Specialister efter 2-3 års erfaring løbende deltager i Workshop for erfarne VISO specialister

For nye VISO-leverandører, som ikke har haft kontrakt med VISO før, tilbydes desuden et opstartsmodul.

Vær opmærksom på at anvendelse af VIAS ikke indgår i undervisningen. På forsiden af VIAS kan du finde hjælp i form af vejledninger og videoer.

Læs mere om tilmelding og datoer for modulerne

Læs mere om indholdet nedenfor.

Få viden om VISOs forløbsproces og lejlighed til at arbejde med specialistrollen og temaer fra forløbsprocessen.

Målgruppe

Målgruppen er nyere VISO-specialister med erfaring fra 1-2 gennemførte VISO-rådgivningsforløb.

Mål

Målet er, at du som VISO specialist får overblik over forløbsprocessen og indsigt i de forskellige roller og opgaver du varetager i et rådgivningsforløb. Herefter kan du arbejde mere sikkert og med større overblik indenfor VISOs rammer.

Indhold

Med udgangspunkt i eksempler fra praksis arbejdes med delelementer i et rådgivningsforløb. Undervisningen vil veksle mellem oplæg og drøftelser, hvor vi udfolder temaer fra VISO-håndbogen, som giver lejlighed til at arbejde med emner som fx afklarende møde, rådgivning, rapport, anbefalinger, konflikthåndtering, afbud, samarbejde.   

Det forventes, at du inden undervisningen har læst: ”Sådan arbejder VISO – håndbog for specialister og fagkonsulenter”

Deltagelse anbefales med 2-3 års mellemrum eller ved væsentlige ændringer i VISO.

Målgruppe

VISO-specialister med flere års erfaring.

Mål

Målet er, at du med større sikkerhed og fleksibilitet kan forvalte rollen som VISO specialist, samt håndtere alle elementer i forløbsprocessen med afsæt i nyeste version af VISO Håndbogen.

Indhold

Workshoppen er et dialogorienteret møde mellem specialistkolleger og fagkonsulenter, hvor der tages afsæt i dine erfaringer, dilemmaer, udfordringer og oplevelser fra VISO-forløbene.

Dagen er opbygget som en vekselvirkning mellem oplæg og erfaringsudveksling, hvor du får mulighed for at drøfte aktuelle temaer og problemstillinger.

Det forventes, at du inden undervisningen har læst: ”Sådan arbejder VISO – håndbog for specialister og fagkonsulenter”

Målgruppe

Målgruppen er specialister fra nye leverandører, som for første gang skal påbegynde deres arbejde med VISO-forløb. Det er altså leverandører, der ikke har haft kontrakt med VISO tidligere

Mål

Målet er, at du bliver klædt godt på til at komme i gang med at arbejde som VISO specialist.

Indhold

Du får grundlæggende viden om VISO og mulighed for, at drøfte emner vedr. forløbsprocessen og din rolle som specialist.

Det forventes, at du inden introduktionen har læst: ”Sådan arbejder VISO – håndbog for specialister og fagkonsulenter”

Kontakt

Else Starbæk Olsen

Kontorassistent

Hervør Heinesen