Guides til konkrete mål i VISOs rådgivningsforløb

Her kan du finde materialer, der enkelt og praktisk guider dig i formuleringen af konkrete mål i VISOs rådgivningsforløb.

Mål er rammesættende for rådgivningsforløbene i VISO og udtrykker de aftaler du indgår med henvender om, hvad det er I skal nå i forløbet. Det er vigtigt, at målene er så konkrete som muligt og at de justeres efter behov, så de afspejler, det I gensidigt er enige om.

De forskellige materialer guider dig i at skrive mål og som du også kan anvende til at tjekke dine mål – hvad enten de er relateret til rådgivnings eller udredningsforløb.

Læs guide til mål i VISO-rådgivning

Læs guide til mål i VISO-udredning

I VISO ser vi gerne, at målene:

  • understøtter henvenderens egne mål og opgaver, så henvender kan arbejde selvstændigt videre med det lærte efter afslutningen af rådgivningsforløbet
  • anvendes som aftalegrundlag, dvs. afspejler jeres gensidige forventninger til resultaterne af forløbet
  • er det tilbagevendende omdrejningspunkt for dialogen i forløbet
  • evalueres på det afsluttende møde eller afrapporteringsmødet.

Læs tjekpunkter for mål i VISO-forløb

Er du i tvivl/ønsker sparring om mål i et rådgivningsforløb, så tag endelig kontakt til din VISO-konsulent for sparring og feedback.

Kontakt

Randi Lykou Petersen
Chefkonsulent