Rådgivningslog til arbejdet med børn med bekymrende skolefravær

VISO har udviklet et redskab til VISO-specialister i deres rådgivning om børn med bekymrende skolefravær.

VISO har i samarbejde med Pihl Inklusive udarbejdet et redskab, der kan bruges af VISO-specialister i rådgivningsforløb. 

Rådgivningsloggen skal sikre og understøtte, at:

  • alle ved hvilke mål og delmål, der arbejdes efter, og hvem der gør hvad
  • alle er med til at bidrage - ingen kan løse problemet alene –
    det er et fælleskabsanliggende, der kræver et kontinuerligt og godt samarbejde samt inddragelse af barnets/den unges eget perspektiv. 

Redskabet et udviklet særligt til rådgivningsforløb om børn med bekymrende skolefravær, men kan også bruges i andre typer rådgivningsforløb, hvor der er behov for at understøtte et godt samarbejde på tværs af en lang række aktører. 

Rådgivningsloggen kan inspirere til at systematisere samarbejdet i barnets/den unges netværk og bruges af f.eks. kommunale sagsbehandlere. Det vil dog kræve, at redskabet justeres efter behov.

Rådgivningsloggen er udarbejdet som et arbejdsredskab på baggrund af resultater fra en undersøgelse i VISO om børn med autisme og skolevægring i 2016 samt inputs fra VISO-specialister. 

Hent Rådgivningsloggen

Læs mere om VISOs undersøgelse vedrørende børn med autisme og skolevægring fra 2016

Kontakt

Gitte Brogaard
Specialkonsulent