Børn med autisme og skolevægring

Socialstyrelsen2016

Når et barn med autisme ikke kommer i skole, er udfordringerne meget komplekse. En fælles forståelse af, hvordan autismen kommer til udtryk hos den enkelte, og den sammenhæng barnet befinder sig i, er afgørende for barnets trivsels- og udviklingsmuligheder.

Socialstyrelsen har i samarbejde med DEFACTUM 2015-2016 gennemført en undersøgelse af 35 VISO-forløb , hvor der optræder autisme og skolevægring. Undersøgelsen har kortlagt viden og erfaringer om normaltbegavede børn med autisme og skolevægring i alderen 11-16 år, og samlet op på et litteraturstudie.

Socialstyrelsens publikation Børn med autisme og skolevægring samler op på DEFACTUMs rapport, som analyserer 35 VISO-forløb om børn med autisme og skolevægring.

Opsamlingen er kvalificeret af VISO-specialister og henvender sig til både medarbejdere i skolen, hos myndigheder og forældre. 

VISO-specialisterne har givet vejledende anbefalinger ved afslutningen af forløbene, som bl.a. handler om:

  • helhedsorienteret indsats 
  • prioritering af forældresamarbejde 
  • inddragelse af barnet, så barnet reelt har mulighed for at bidrage på egne præmisser 
  • fokus på barnets udvikling af livsduelighed

 
Hent publikationen

 

Samlet rapport fra DEFACTUM