VISOs leverandører

VISOs leverandørnetværk består aktuelt af knap 90 kommunale, regionale, selvejende og private leverandører, som dækker hele landet.

Det landsdækkende leverandørnetværk leverer specialrådgivning, udredning og vidensarbejde vedrørende børn, unge og voksne på social- og specialundervisningsområdet. Leverandørerne har en højt specialiseret viden om og stor erfaring med VISOs målgrupper.

Se liste med leverandører på børn, unge og specialundervisningsområdet

Se liste med leverandører på voksenområdet

Se liste med leverandører for KaS (Koordinering af Specialrådgivning)

Se liste over leverandører på øvrige områder, herunder NCL

VISOs centrale enhed visiterer opgaver til leverandørerne, som herefter leverer specialrådgivning og udredning. VISOs centrale enhed har undervejs i forløbene forskellige opgaver i forhold til leverandørerne.

Læs om VISOs centrale enhed

Kontakt VISO

Tlf.: 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag: Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag: Kl. 9 - 11.30