Ukraine-hotline i VISO

Kommuner, sociale tilbud mv. kan kontakte VISO med socialfaglige spørgsmål vedrørende fordrevne børn, unge og voksne fra Ukraine.

VISOs rådgivning og udredning vedrørende denne målgruppe er blandt andet baseret på viden og erfaring om flygtninge. Vores viden supplerer de erfaringer, man har lokalt, og kan omsættes direkte i praksis.

Vi kan fx være behjælpelig med:

  • rådgivning om behovene hos børn, unge og voksne, som har oplevet krig
  • rådgivning om modtagelse og integration af børn og unge i skoletilbud
  • udredning og rådgivning i forhold til børn, unge og voksne med traumer

Skriv til VISO

Har du socialfaglige spørgsmål, herunder om mulighed for rådgivning og udredning i sager vedrørende fordrevne ukrainere, kan du skrive til VISOs Ukraine-hotline: ukraine@sbst.dk.

Skriv til VISOs Ukraine-hotline

Andre typer spørgsmål - fx af juridisk karakter -  skal sendes til Social-, Bolig- og Ældreministeriets mail på ukraine@sm.dk.

Skriv til Social-, Bolig- og Ældreministeriet

Man kan også ringe til Center mod Menneskehandel på tlf.nr. 70 20 25 50 ved mistanke om udnyttelse og menneskehandel af fordrevne ukrainere.

Læs mere på Center mod Menneskehandels hjemmeside