Aktuelt: børn med selektiv mutisme

Billede af pige med blad for munden

Børn med selektiv mutisme er ikke tavse, fordi de mangler kommunikative færdigheder; deres tavshed er udtryk for en angsttilstand. Find nyeste viden om, hvad selektiv mutisme er, og hvordan I som fagprofessionelle og forældre til børn med selektiv mutisme kan støtte dem.

Selektiv mutisme er en angstlidelse, der typisk rammer børn, og som indebærer, at barnet i nogle sammenhænge ikke taler, selvom han eller hun har et fuldt funktionelt sprog.

Ofte taler børn med selektiv mutisme spontant og entusiastisk med deres forældre, søskende og andre nære familiemedlemmer, men i børnehaven eller skolen er de konsekvent tavse, eller snakker kun med enkelte andre børn, når ingen andre hører det.

Selektiv mutisme er en lidelse, der er forbundet med mange myter og forestillinger. Der foreligger kun ganske lidt forskning på området. Derfor har VISO i 2022 og 2023 udgivet en række materialer om selektiv mutisme, som fagpersoner eller forældre kan læne sig op ad.

To videnspublikationer

Den ene publikation handler om selektiv mutisme, herunder årsagerne til denne angstlidelse og indvirkningen på barnets udvikling. Publikationen giver også praksisnære perspektiver på, hvordan fagprofessionelle bedst hjælper børn med selektiv mutisme og netværket omkring dem.

Hent videnspublikationen om selektiv mutisme generelt her 

Den anden publikation præsenterer forskellige konkrete indsatser i arbejdet med børn med selektiv mutisme. Indsatserne tager udgangspunkt i evidensbaserede tilgange og praksiserfaringer og kan bruges til at inspirere og opkvalificere det lokale arbejde.

Hent videnspublikationen om konkrete indsatser i arbejde med børn med selektiv mutisme her

Inspirationskatalog og redskaber

Foruden de to videnspublikationer er der udarbejdet et inspirationskatalog med konkrete værktøjer, analysemodeller og pædagogiske tilgange, som man kan lade sig inspirere af i arbejdet med og omkring børn med selektiv mutisme.

Hent inspirationskataloget og de praksisnære redskaber her

Kontakt

Kristina Sandal Poder Kristensen
Socialfaglig konsulent

Pjece og podcasts

En kort pjece præsenterer indefra-perspektivet og gode råd fra personer, der selv har selektiv mutisme:

Hent pjecen (pdf) 

Der er også udarbejdet to podcasts til hhv. fagprofessionelle og forældre: 

Hør podcast til fagprofessionelle 

Hør podcast til forældre