Inspirationskatalog: Selektiv mutisme – hvordan møder vi den?

Social- og Boligstyrelsen2023
Billede af forsiden på videnspublikation 2 om selektiv mutisme

Inspirationskataloget præsenterer pædagogiske tilgange og anbefalinger i arbejdet med børn og unge med selektiv mutisme.

Inspirationskataloget indeholder ideer og anbefalinger til det tværfaglige samarbejde omkring børn med selektiv mutisme. Der gives konkrete anbefalinger på, hvordan vi kan møde barnet og indrette omgivelserne, således at vi bedst støtter barnets udvikling hen imod større deltagelse, kommunikation og tale.

Inspirationskataloget er inddelt i fire afsnit.

Det første afsnit handler om, hvordan der i netværket omkring det enkelte barn kan skabes en fælles forståelse af tavsheden. Her præsenteres forskellige redskaber og materialer, som kan bidrage til at samle viden om barnets dagligdag og sikre en ensartet indsats over for barnet med formålet om at styrke tilliden og forståelsen af barnets tavshed i netværket.

Det andet afsnit omhandler netværkssamarbejde, informationsdeling og koordination i netværket. Her præsenteres materialer, der kan understøtte processen i netværkssamarbejdet omkring børn med selektiv mutisme.

Det tredje afsnit vedrører social kommunikation, deltagelse og inddragelse. Her beskrives vigtigheden i at arbejde med børn med selektiv mutismes deltagelse i sociale fællesskaber, så de bliver væsentlige bidragsydere i fællesskabet uafhængigt af om de taler eller ej.

Det fjerde og sidste afsnit præsenterer pædagogiske anbefalinger til, hvordan fagprofesionelle og forældre kan møde, inkludere og intervenerer med barnet med selektiv mutisme. Afsnittet gengiver konkrete anbefalinger i samværet med børn med selektiv mutisme. 

Inspirationskataloget er supplerende materiale til hhv. videnspublikation 1: ” Selektiv mutisme – når stemmen forsvinder og hvordan den genfindes” og videnspublikation 2 ”Selektiv mutisme – interventioner til, hvordan stemmen genfindes”.

Hent Videnspublikation 1: Selektiv mutisme - når stemmen forsvinder, og hvordan den genfindes her

Hent Videnspublikation 2: Selektiv mutisme – interventioner til, hvordan stemmen genfindes her

Pjece og podcasts

En kort pjece præsenterer gode råd fra personer, der selv har selektiv mutisme:

Hent pjecen (pdf)

Der er også udarbejdet to podcasts til hhv. fagfolk og forældre:

Hør podcast til fagfolk

Hør podcast til forældre