Videnspublikation 2: Selektiv mutisme - interventioner til, hvordan stemmen genvindes

Social- og Boligstyrelsen2023
Billede af forsiden på videnspublikation 2 om selektiv mutisme

Videnspublikationen præsenterer konkrete interventionsmuligheder i arbejdet med børn og unge med selektiv mutisme. Disse tager udgangspunkt i evidensbaserede tilgange og praksiserfaringer med ønsket om at inspirere og opkvalificere det lokalt udførte arbejde.

Selektiv mutisme har gennem tiden haft ry for at være en lidelse, der er vanskelig at behandle. Selvom der blandt fagfolk spores en tiltagende interesse for dette område, beskriver flere sig ikke klædt på med tilstrækkelig viden om, kompetence til, eller mulighed for at tilbyde relevant intervention til denne gruppe af børn og unge. Håbet med denne publikation er at vække optimisme og fremhæve handlemuligheder i arbejdet med børn og unge i tavshed.

Nærværende videnspublikation gennemgår konkrete interventionsmuligheder med udgangspunkt i evidensbaserede tilgange samt praksiserfaring med ønsket om at inspirere og opkvalificere det lokalt udførte arbejde.

De konkrete tilgange kan implementeres i barnets eller den unges dagligdag af de personer, der er tættest på barnet eller den unge.

Denne videnspublikation skal læses i relation til Videnspublikation 1 ”Selektiv mutisme – når stemmen forsvinder og hvordan den genfindes”. Videnspublikation 1 beskriver, hvordan selektiv mutisme påvirker børns udvikling, og hvad der ligger bag tavsheden.

Hent videnspublikation 1 her

I tillæg til disse publikationer, findes et inspirationskatalog med konkrete værktøjer, analysemodeller og pædagogiske tilgange, som man kan lade sig inspirere af i arbejdet med og omkring børn med selektiv mutisme.

Selektiv mutisme er en lidelse, der er forbundet med mange myter og forestillinger, og det er ønsket, at man som fagperson eller forældre kan læne sig op ad Social- og Boligstyrelsens materiale.

Hent inspirationskataloget her

Pjece og podcasts

En kort pjece præsenterer gode råd fra personer, der selv har selektiv mutisme:

Hent pjecen (pdf)

Der er også udarbejdet to podcasts til hhv. fagfolk og forældre:

Hør podcast til fagfolk

Hør podcast til forældre