Selektiv mutisme – når stemmen forsvinder og hvordan den genfindes

Socialstyrelsen2022
Selektiv mutisme - billede af forside

Hvordan påvirker selektiv mutisme barnets udvikling, og hvad ligger der bag tavsheden? Det belyser denne videnspublikation, der også giver praksisnære perspektiver på, hvordan børn med selektiv mutisme og netværket omkring dem hjælpes bedst muligt.

Der foreligger kun ganske lidt forskning om selektiv mutisme i Danmark. Derfor er den samlede evidens i denne videnspublikation baseret på internationalt publiceret materiale fra forskellige nationaliteter og populationer. Majoriteten af videnskabelig og faglig litteratur vedrørende selektiv mutisme er baseret på tredjehåndsbeskrivelser fra forskere, klinikere, lærere/pædagoger og forældre.

Udgivelsen fremhæver også de ganske vist sparsomme beskrivelser fra børn, unge og voksne, der selv har eller har haft selektiv mutisme. Indefra-perspektivet er vigtigt for at forstå, hvordan det opleves at leve med selektiv mutisme og give perspektiver på, hvordan barnets perspektiv bedst inddrages i arbejdet med og omkring børnene.

Selektiv mutisme er en angstlidelse, og den præ­cise udbredelse er ukendt. Det er afgørende at forstå, at personer med selektiv mutisme har et stærkt ønske om at tale, men at angsten gør det umuligt for dem.

Reduktion af talepresset samt fokus på at øge tryghed og kommunikationsmulig­heder er derfor essentielt for at støtte barnet med selektiv mutisme ud af tavsheden.

Videnspublikationen er målrettet fagpersoner (psykologer, audiologer, lærere, pædagoger), men kan også læses af forældre, der søger mere dybdegående viden.

Videnspublikationen er udarbejdet for VISO, Socialstyrelsen af:

  • Langagerskolen, Aarhus kommune i samarbejde med VIISS/Taleinstituttet, Aalborg Kommune.
  • Produkterne i vidensprojektet er udviklet i samarbejde med VISOs specialistnetværk.
  • En frivillig gruppe af unge og voksen, der selv har eller har haft selektiv mutisme, samt forældre til børn med selektiv mutisme har ligeledes bidraget til vidensprojektet i form af mundtlige og skriftlige interviews.

Pjece og podcasts

En kort pjece præsenterer gode råd fra personer, der selv har selektiv mutisme:

Hent pjecen (pdf)

Der er også udarbejdet to podcasts til hhv. fagfolk og forældre:

Hør podcast til fagfolk

Hør podcast til forældre