Temaforløb om demens og pårørendeperspektivet i fokus

At være pårørende til en person med demens kan være en stor belastning, og det kræver stor faglighed og empati hos medarbejderne at give den rette støtte til pårørende. VISO tilbyder nu temaforløb til fagpersoner, der er i berøring med personer med demens og deres pårørende.

Pårørende er en bred betegnelse, og målet med temaforløbet er at nuancere og perspektivere det at være pårørende til en person med demens.

Temaforløbet er tilrettelagt med det formål at klæde fagprofessionelle på med faglig viden om samarbejdet med pårørende til demente personer, så de i mødet med pårørende føler sig klædt på til at samarbejde og forstå de reaktioner, de kan møde hos dem.

Temaforløbet henvender sig til fagpersoner på plejecentre og i hjemmeplejen, ledere og demenskonsulenter, der er i berøring med personer med demens og deres pårørende.

Dette forløb indeholder to til tre gange vidensformidling af ca. 3 timer og foregår lokalt hos jer med minimum 10 deltagere. Undervejs eller sidst i forløbet får I tilsendt de slides og materialer, der har været anvendt. Der vil indgå prøvehandlinger i forløbet.

Har I brug for et mere individuelt tilrettelagt forløb, kan I rette henvendelse til VISO om at få et kortere eller længerevarende rådgivningsforløb vedrørende flere borgere. 

Læs om rådgivningsforløb vedrørende flere borgere

Beskrivelse af sessionerne

Indhold: 

 • Hvem er de pårørende?
 • Kognitionspsykologisk forståelse af borgerens adfærd
 • Hvordan kan vi gøre det komplekse enkelt, når vi skal fortælle pårørende om baggrunden for personens adfærd
 • Hvordan kan vi støtte de pårørende til at have en god relation med den person, der har demens
 • Hjernens stresssystem – hvordan fungerer det hos pårørende men også hos os selv – og hvad er vigtigt at have blik for i samarbejdet
 • Spejlneuroner og deres betydning
 • Udarbejdelse af konkrete prøvehandlinger til næste gang (PDSA-modellen)

Forventet udbytte: 

Deltagerne får viden om den kognitionspsykologiske forståelse af en borgers adfærd og redskaber til at tale med de pårørende om borgers adfærd. Der tages udgangspunkt i konkrete cases, hvor deltagerne selv har haft samtaler med pårørende vedrørende en borgers adfærd. 

Indhold:

 • Relationsarbejde med pårørende
 • Etiske dilemmaer der kan opstå i samarbejdet med pårørende
 • Hvordan er vi nysgerrige på den viden og erfaringer, de pårørende har?
 • Udarbejde konkrete prøvehandlinger til næste gang (PDSA)

Forventet udbytte:

Deltagerne får redskaber til at kunne analysere og udvikle relationen med pårørende. Deltagerne får indsigt i, hvordan der kan arbejdes med de etiske dilemmaer, der kan opstå i samarbejdet med pårørende. 

Indhold: 

 • Hvordan kan der opstå konflikter med pårørende?
 • Forebyggelse af konflikter
 • Konfliktløsning
 • Hvad kan være på spil i teamet, når fagprofessionelle bliver udfordret i samarbejdet med pårørende?
 • Hvordan skal der arbejdes systematisk med pårørendesamarbejdet fremadrettet – Implementeringsplan (PDSA-modellen)?

Forventet udbytte:

Deltagerne får greb til at forebygge og nedtrappe konflikter. Derudover lægges en konkret plan for, hvordan deltagerne kan gribe den videre implementering an.

Ønsker I et temaforløb?

Du kan henvende dig til VISO om at få et temaforløb, hvis du er leder eller ansat i en kommunal myndighed eller hos PPR, eller hvis du er leder af en skole eller et tilbud.

Send en henvendelse 

Når du henvender dig, bedes du have følgende oplysninger parat:

 • Hvilket temaforløb du ønsker, samt om du ønsker 2 eller 3 videnssesioner
 • Kort beskrivelse af din organisation
 • Navn og CVR-nummer på kommune samt dit navn, mail, telefonnr. og stilling (skoler/tilbud skal bekræfte, at PPR/myndighed er orienteret)
 • Antal deltagere i forløbet
 • Hvilke faggrupper der deltager i forløbet
Marlene Christel Haahr
Socialfaglig konsulent
Kamilla Mercado
Socialfaglig fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her