VISOs faglige bestyrelse

VISO følges af en faglig bestyrelse, der udpeges for fire år ad gangen.

VISO har en faglig bestyrelse, der har til opgave at:

 • rådgive direktøren for Social- og Boligstyrelsen om VISOs faglige virksomhed
 • vurdere og komme med forslag til prioritering af VISOs indsatsområder
 • pege på områder med behov for vidensudvikling
 • vurdere niveauet af VISOs konkrete indsats. 

Den nuværende bestyrelse har virket siden 1. maj 2023. Bestyrelsen mødes normalt tre gange årligt.

Bestyrelsen består af:

 • Formand: Anette Laigaard. Personligt udpeget af social- og boligministeren
 • Lene Kristiansen. Udpeget af social- og boligministeren efter indstilling fra brugerorganisationer på udsatte-området.
 • Søren Skjødt. Udpeget af social- og boligministeren efter indstilling fra Børnesagens Fællesråd.
 • Ulrik Johansen. Udpeget af social- og boligministeren efter indstilling fra Kommunernes Landsforening.
 • Rene Juncker. Udpeget af social- og boligministeren efter indstilling fra Kommunernes Landsforening.
 • Katrine Nørtoft Magelund. Udpeget af social- og boligministeren efter indstilling fra Kommunernes Landsforening.
 • Lartey Lawson. Udpeget af social- og boligministeren efter indstilling fra Danske Regioner.
 • Ask Løvbjerg Abildgaard. Udpeget af social- og boligministeren efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.
 • Trine Frederiksen. Udpeget af social- og boligministeren efter indstilling fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet.
 • Line Vistisen Liebst. Udpeget af børne- og undervisningsministeren efter indstilling fra Børne- og Undervisningsministeriet.
 • Camilla Louise Ganzhorn. Udpeget af børne- og undervisningsministeren efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer.
 • Hanne Berthelsen. Udpeget af børne- og undervisningsministeren efter indstilling fra Kommunernes Landsforening.

Kontakt VISO

Tlf.: 72 42 40 00

Åbningstider:
Mandag: Kl. 9 - 11.30
Tirsdag:  Kl. 9 - 11.30
Torsdag: Kl. 9 - 11.30
Fredag:  Kl. 9 - 11.30