Har du brug for rådgivning? Postkort og plakater beskriver i få ord, hvilke rådgivningsydelser VISO tilbyder til fx kommunerne

VISO har lanceret flere nye typer rådgivningsforløb, som skal give brugerne endnu bedre mulighed for at få socialfaglig rådgivning, der matcher deres problemstilling. Postkort og plakater beskriver i få ord, hvilke typer af forløb VISO nu kan tilbyde.

VISO har fået en større palet af rådgivningstilbud til de kommuner, sociale tilbud, skoler og borgere, der henvender sig for at få hjælp til at håndtere komplekse problemstillinger på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Denne palet bliver beskrevet helt kort i postkortet og på plakaten.

VISOs kerneopgave er fortsat at levere gratis rådgivning og vidensformidling i samarbejde med nogle af landets dygtigste specialister. Alle VISOs kendte rådgivningsydelser fortsætter, men suppleres af nye typer forløb, der sammen skaber større fleksibilitet i VISOs tilbud.

I enkeltsager kan kommuner, sociale tilbud og skoler således fremover få et kort rådgivningsforløb, hvor de over højst tre møder drøfter en konkret og afgrænset problemstilling med VISOs specialister.

Endvidere kan fagfolk – ud over den kendte telefonrådgivning – nu få 1-2 telefoniske rådgivningssamtaler med en VISO-specialist, uden at der skal igangsættes et egentligt rådgivningsforløb.

Bestil postkort og plakater

Skriv om du vil bestille postkort eller plakater

Felter med (*) skal udfyldes

Kontakt

Nina Steensig
Specialkonsulent