Temaforløb om demens og seksualitet

Når en borger får demens, påvirker det både følelseslivet, seksualiteten, samlivet, rollerne og forholdet til andre. VISO tilbyder nu temaforløb til fagpersoner, der er i berøring med personer med demens og deres pårørende.

Seksualitet og samliv kan ændre sig gennem hele livet. Seksualitet er en naturlig og fundamental del af det at være menneske, uanset om man lever i parforhold eller alene. Seksualitet er altså et grundlæggende behov i os alle, der rækker ud over den fysiske tilfredsstillelse ved samleje. Seksualitet er også at opleve nydelse, sanselighed, nærhed og intimitet.

Når en borger får demens, påvirker det både følelseslivet, seksualiteten, samlivet, rollerne og forholdet til andre, og lysten til sex bliver nogle gange meget tydelig pga. kognitive udfordringer. Det er typisk ikke et problem for borgeren selv, men for omgivelserne, herunder de pårørende.

Formålet med temaforløbet er at klæde fagprofessionelle på med en viden om forudsætninger for at kunne arbejde med borgere med demens og deres seksualitet. Forløbet tager afsæt i at møde borgeren i dennes behov og at hjælpe personalet med at udarbejde neurofaglige tilgange til brug i dagligdagen.

Forløbet indeholder to til tre gange vidensformidling af ca. 3 timer og foregår lokalt hos jer med minimum 10 deltagere. Undervejs eller sidst i forløbet får I tilsendt de slides og materialer, der har været anvendt.

Har I brug for et mere individuelt tilrettelagt forløb, kan I rette henvendelse til VISO om at få et kortere eller længerevarende rådgivningsforløb vedrørende flere borgere. 

Læs om rådgivningsforløb vedrørende flere borgere

Beskrivelse af sessionerne 

Indhold: 

 • Socialstyrelsens håndbog ”Seksualitet på dagsordenen”
 • Gennemgang og drøftelse af psykolog Jack Annons Plissit-model
  • Deltagerne får en grundig gennemgang af Plissit-modellens forskellige niveauer med det formål at blive mere bevidst om de forskellige samtale- og vidensniveauer, som personalet skal varetage, herunder hvordan man som medarbejder kan lytte, stille spørgsmål, rådgive og hjælpe borgere med at udleve deres ønsker og behov.
 • Gennemgang af den etiske refleksionsmodel
  • Med afsæt i et konkret eksempel arbejdes med den etiske refleksionsmodel, som er en proces, hvor forskellige værdier, meninger og holdninger kommer til udtryk, hvilket medfører læring og udvikling.
 • Eksempler på metoder og redskaber, der kan anvendes i det daglige arbejde

Forventet udbytte: 

Deltagerne får viden om deres forpligtigelser og borgerens rettigheder i forhold til egen seksualitet og inspiration og forslag til mulige indsatser.

Indhold:

 • Hjerne, kønsdrift og demens 
 • Den basale hjerne set ift. de styrende funktioner, der er ramt af sygdom
 • Sansestimulering med henblik på at udløse hormonet Oxytocin.
 • Eksempler på metoder og redskaber, der kan anvendes i det daglige arbejde

Forventet udbytte:

Deltagerne får en forståelse af borgerens basale behov set i forhold til demenssygdommen. Derudover får deltagerne en forståelse af betydningen af fysisk berøring. Slutteligt opnår deltagerne kendskab til neurofaglige redskaber, der på baggrund heraf kan anvendes i praksis.

Indhold: 

Med afsæt i Case-borger, analyseres ved hjælp af følgende:

 • Den etiske refleksionsmodel
 • Neuropædagogisk arbejdsplan
 • PDSA-modellen

Forventet udbytte:

Ved hjælp af ovenstående modeller bliver deltagerne i stand til at arbejde med demente borgeres seksualitet i egen praksis. Ligeledes bliver deltagerne bevidste om, hvilke værdier og holdninger, der bør præge arbejdet med borgerne, så etik og høj faglighed kan opretholdes.   

Ønsker I et temaforløb?

Du kan henvende dig til VISO om at få et temaforløb, hvis du er leder eller ansat i en kommunal myndighed eller hos PPR, eller hvis du er leder af en skole eller et tilbud.

Send en henvendelse 

Når du henvender dig, bedes du have følgende oplysninger parat:

 • Hvilket temaforløb du ønsker, samt om du ønsker 2 eller 3 videnssesioner
 • Kort beskrivelse af din organisation
 • Navn og CVR-nummer på kommune samt dit navn, mail, telefonnr. og stilling (skoler/tilbud skal bekræfte, at PPR/myndighed er orienteret)
 • Antal deltagere i forløbet
 • Hvilke faggrupper der deltager i forløbet
Marlene Christel Haahr
Socialfaglig konsulent
Kamilla Mercado
Socialfaglig fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her