Temaforløb om demens og omsorgstræthed blandt personale

Omsorgstræthed er en særlig form for følelsesmæssig udbrændthed, der opstår, når man møder ind til en hverdag, som sjældent går som planlagt. VISO tilbyder nu temaforløb til fagpersoner, der er i berøring med personer med demens og deres pårørende.

Fagpersoner, der arbejder med mennesker med demens, er ”arbejdsredskabet” og dermed sårbare ift. egne ”triggerpunkter”. De bringer menneskelighed og sårbarhed med ind i arbejdet og relationen. Derfor er den enkeltes evne til at skabe en forbindelse afgørende for udfaldet af indsatsen.

Formålet med dette temaforløb er at klæde fagprofessionelle på med viden om, hvad der sker, når de udsættes for belastninger i arbejdet med personer med demens.

Temaforløbet tager bl.a. afsæt i spørgsmål, såsom hvad vi kan gøre for at forebygge psykiske belastninger; hvordan den hypo/hyper-involverede fagperson agerer, og hvad der sker, når de faglige argumenter bliver skubbet i baggrund af mere personlige og værdibaserede værdier. 

Temaforløbet henvender sig til fagpersoner på plejecentre og i hjemmeplejen, ledere og demenskonsulenter, der er i berøring med personer med demens og deres pårørende.

Forløb indeholder to til tre gange vidensformidling af ca. 3 timer og foregår lokalt hos jer med minimum 10 deltagere. Undervejs eller sidst i forløbet får I tilsendt de slides og materialer, der har været anvendt.

Har I brug for et mere individuelt tilrettelagt forløb, kan I rette henvendelse til VISO om at få et kortere eller længerevarende rådgivningsforløb vedrørende flere borgere. 

Læs om rådgivningsforløb vedrørende flere borgere

Beskrivelse af sessionerne

Indhold: 

Videnssessionen tager bl.a. afsæt i spørgsmål som: Hvad sker der når vi som personale bliver ramt af situationer, der aktiverer det, vi selv bringer med os i vores ”livs rygsæk” og hvilken betydning har det for samarbejdet med borgere, der er ramt af demens.

Der vil bl.a. gennemgås:

 • Hjernens stresssystem
 • Stressmodellen
 • Affektsmitte
 • Spejling
 • Empatisk lidelse (hypo/hyperindvolvering)

Forventet udbytte: 

Deltagerne får viden om, hvordan det ubevidste nervesystem påvirker os i belastede situationer. Deltagere vil få en forståelse af spejlneuronernes betydning for kontakt og omsorg og hvordan vi som mennesker påvirker hinanden positivt/negativt. 

Indhold:

Videnssessionen tager afsæt i et etisk perspektiv, hvor der er fokus på, at alle borgere har ressourcer, interesser og håb og drømme og hvor vigtigt det er at bringe dette i spil:

 • Forståelse af borgerens indefra-perspektiv og mulige motivation
 • ”De små-skridts vej” er forebyggende
 • Relationelt arbejder som faglighed
 • VIK modellen: hvor har vi indflydelse og hvad kan vi gøre
 • Roller, værdier, rammer og bæredygtig arbejdsfordeling
 • Etiske dilemmaer

Forventet udbytte:

Deltagerne får et fælles sprog, en øget afklaring af egen rolle og en øget bevidsthed om, hvad der er muligt at opnå i samarbejde med borgeren.

Indhold: 

Erfaringer viser, at hvis personale oplever små succeser i samarbejde med den enkelte borger, så højnes engagement, hvilket kan føre til forebyggelse af omsorgstræthed. Deltagerne vil få lejlighed til at arbejde med 7 forebyggende principper for, hvordan du og dine kollegaer kan tilrettelægge arbejdet på en bæredygtig måde –både som enkeltperson, team, ledelse og organisation. 

 • Empati og medfølelse
 • Hvad er Self-compassion?
 • Hvornår kan I arbejde med Compassion hos jer?
 • Mennesket er uperfekt, sårbart og fejler
 • Samarbejdet når fagligheden bliver udfordret
 • Kollegial supervision

Forventet udbytte:

At deltagerne har fået en forståelse for, hvad der er i spil, og hvad der skal til for at forebygge omsorgstræthed.

Ønsker I et temaforløb?

Du kan henvende dig til VISO om at få et temaforløb, hvis du er leder eller ansat i en kommunal myndighed eller hos PPR, eller hvis du er leder af en skole eller et tilbud.

Send en henvendelse 

Når du henvender dig, bedes du have følgende oplysninger parat:

 • Hvilket temaforløb du ønsker, samt om du ønsker 2 eller 3 videnssesioner
 • Kort beskrivelse af din organisation
 • Navn og CVR-nummer på kommune samt dit navn, mail, telefonnr. og stilling (skoler/tilbud skal bekræfte, at PPR/myndighed er orienteret)
 • Antal deltagere i forløbet
 • Hvilke faggrupper der deltager i forløbet
Marlene Christel Haahr
Socialfaglig konsulent
Kamilla Mercado
Socialfaglig fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her