Temaforløb: Massivt skolefravær og autisme

Skolefravær er en kompleks størrelse og løsninger skal findes i samarbejdet og med inddragelse af barnets/den unges eget perspektiv. VISO tilbyder nu temaforløb til fagpersoner, der er i berøring med børn og unge med autisme og massivt skolefravær.

Formålet med VISOs temaforløb er at klæde fagprofessionelle på med den nødvendige viden om autisme og belastningsreaktioner, skolefravær og rammesætning af det fagprofessionelle samarbejde. Alle er nødvendige elementer for at sikre, at barnet kan støttes ud af isolationen og tilbage til læring og deltagelse i fællesskaber. Skolefravær er et fælleskabsanliggende.

Dette forløb indeholder tre gange vidensformidling á ca. 3 timer og foregår lokalt hos jer med minimum 10 deltagere. Indholdet er planlagt på forhånd. Undervejs eller sidst i forløbet får I tilsendt de slides og materialer, der har været anvendt.

Har I brug for et mere individuelt tilrettelagt forløb, kan I rette henvendelse til VISO om at få et kortere eller længerevarende rådgivningsforløb vedrørende flere borgere.

Læs om rådgivningsforløb vedrørende flere borgere

Beskrivelse af sessionerne

Indhold:

 • Overblik over kompleksiteten ved 'vilde problemer', og hvad det kalder på
 • Hvad ved vi om skolefravær og autisme, tegn herpå og forståelse af den underliggende mistrivsel
 • Gennemgang af de 4 beskyttende faktorer jf. VIS0’s anbefalinger
 • Koordinering af netværket
 • Konkret viden om autisme og særlige sårbarheder
 • Autismespektret og de tidlige tegn på belastning

Forventet udbytte:

Grundlæggende viden om autisme og skolefravær samt koordinering og samarbejde i netværket.

Indhold:

 • Stress-sårbarhedsmodellen som visuelt værktøj til at skabe fælles problemforståelse
 • Konkrete undersøgelsesværktøjer til at blive klogere på barnets forudsætninger og skolefraværet
 • Inddragelse af barnets/den unges perspektiv
 • Forældre som afgørende samarbejdspartnere
 • Koordinering af det løbende samarbejde, arbejdsmøder og Rådgivningsloggen, som værktøj til koordinering af samarbejdet

Forventet udbytte:

Grundlæggende viden om, hvordan netværket kan blive klogere på årsager og handlemuligheder ved skolefravær, for derigennem at kvalificere samarbejde, indsatser og pædagogiske tiltag.

Indhold:

 • Hvordan kan mål og samarbejdsaftaler understøtte proces og samarbejde ved skolefravær?
 • Isolation på værelset – hvad gør man?
  • Konkrete eksempler på, hvordan man kan tilgå denne opgave fra de positioner i arbejder ud fra.
 • Tilbage til skole igen
  • Hvordan kan overgang til skole stilladseres?
  • Hvordan sikrer man, at barnet tilbydes en skoleramme, der er realistisk at indgå i og udvikle sig positivt i?
 • Afslutning på forløbet – hvad gør I herfra?

Forventet udbytte:

Grundlæggende viden om indsatser i forhold til barnet/den unge med skolefravær, og hvordan indsatserne kan iværksættes af netværket.

Ønsker I et temaforløb?

Du kan henvende dig til VISO om at få et temaforløb, hvis du er leder alle ansat i en kommunal myndighed eller hos PPR, eller hvis du er leder af en skole eller et tilbud.

Send en henvendelse 

Når du henvender dig, bedes du have følgende oplysninger parat:

 • Hvilket temaforløb du ønsker
 • Kort beskrivelse af din organisation
 • Navn og CVR-nummer på kommune samt dit navn, mail, telefonnr. og stilling (skoler/tilbud skal bekræfte, at PPR/myndighed er er orienteret)
 • Antal deltagere i forløbet
 • Hvilke faggrupper der deltager i forløbet
Else Starbæk Olsen
Socialfaglig konsulent
Kristina Sandal Poder Kristensen
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her