Aktuelt: Viden om demens og dagligdagens dilemmaer

Savner du perspektiver på, hvordan du og dit team kan arbejde med de faglige problemstillinger og dilemmaer, som kan opstå i det relationelle arbejde med personer med demens? Hent inspiration i tre videooptagede oplæg fra Social- og Boligstyrelsens temadage om personer med demens.

Du kan som ansat inden for demensområdet helt sikkert nikke genkendende til at have stået i et fagligt og etisk dilemma omkring støtten til en person med demens, som fx afviser at tage imod tilbud om hjælp.

Gentagne afvisninger fra en person med demens, uanset hvordan støtten tilbydes, medfører en lang række etiske og faglige overvejelser hos den enkelte medarbejder; ”Er der noget jeg overser?” eller ”Bør jeg presse mere på?” osv. Alle spørgsmålene kan være relevante, men hvordan findes en løsning på en situation, som umiddelbart ikke har én rigtig eller forkert løsning?

I alt relationelt arbejde vil der være værdier og etiske overvejelser på spil. Overvejelser, som ikke kan defineres som ’rigtige’ og ’forkerte’.

Håndtering af sådanne faglige og etiske dilemmaer stiller høje krav til fagpersonernes relationelle kompetencer. Lige så afgørende er det, at der ledelsesmæssigt og organisatorisk skabes rum for en fleksibel indsats med plads til kollegial vidensdeling og samarbejde, så den enkelte ikke oplever at stå alene.

Du og dit team kan her få viden og konkrete metoder til arbejdet med borgere med demens samt perspektiver på, hvordan I kan arbejde med de faglige problemstillinger og dilemmaer, som kan opstå i det relationelle arbejde med personer med demens.

Se eller gense tre oplæg fra VISOs temadag om personer med demens og dagligdagens dilemmaer. Videoerne kan I bl.a. bruge til fælles drøftelser og refleksion om jeres praksis.

Hjernemæssige udfordringer ved demenstyper

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Neuropædagogik i demensarbejdet

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Etiske dilemmaer i arbejdet omkring personen med demens

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Kontakt

Nina Larsen
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her