Brudfasen

Når den voldsudsatte vælger at bryde med volden, er der behov for, at du som fagperson hjælper med sikkerhed, bearbejdning af volden, dokumentation og eventuelt en politianmeldelse.

Beslutningen om at bryde med volden vil ofte også medføre et brud med partneren. Men det kan være svært.

Hvorfor er det svært at bryde med en voldelig partner?

Konsekvenser for etniske minoriteter, når de forlader en partner, der udøver vold

Derfor er de første par dage efter, at beslutningen er taget, yderst vigtige, hvis man vil mindske risikoen for, at en voldsudsat går tilbage til voldsudøveren, før problemet er løst.

I nogle tilfælde kan partneren være så farlig, at du som fagperson må anbefale den voldsudsatte ikke at genoptage forholdet.

Den voldsudsatte oplever ofte tiden efter bruddet som den sværeste tid:

 • Ofte eskalerer volden i denne periode, fordi den voldsudøvende part oplever sorg, afmagt og/eller kontroltab. 
 • Voldsudsatte isolerer sig ofte, mens volden står på. Det kan skyldes skam eller partnerens jalousi. Derfor kan hun/han have et begrænset netværk og mangle den praktiske og sociale støtte, der skal til for at klare de store omvæltninger, der følger med at bryde med volden.

Det er derfor vigtigt, at du giver den voldsudsatte støtte i hendes eller hans beslutning om at bryde med volden.

Gode råd til samtalen om vold

Sikkerhedsforanstaltninger ved brud

Den voldsudøvende partner er som regel farligst i tiden omkring og efter et brud, da voldsudøveren nu har mindst at miste.

Det kan derfor være nødvendigt med forskellige sikkerhedsforanstaltninger:

 • Politiet kan hjælpe med tilhold, bortvisning fra hjemmet, overfaldsalarm og sikring af bolig
 • Socialforvaltningen skal vurdere barnets behov for sikkerhed og særlig støtte 
 • Arbejdspladsen kan hjælpe med sikkerhed i arbejdstiden
 • Kvindekrisecentre kan hjælpe med at planlægge et brud med volden og give kvinden og hendes børn beskyttelse 
 • Mandekrisecentre og mandecentre kan tilbyde rådgivning og midlertidigt ophold for blandt andet voldsudsatte mænd og deres børn
 • Voldsudsatte kvinder med misbrugsproblematikker kan i udgangspunktet ikke få ophold på kvindekrisecentre. Enkelte kvindekrisecentre tilbyder dog ophold til voldsudsatte kvinder med aktivt misbrug.
 • Det kan være nødvendigt for den voldsudsatte at skjule sig for partneren

Rådgivning og behandling

Den voldsudsatte kan også have behov for rådgivning om blandt andet lægebehandling, støtte til sig selv og sine børn og forældremyndighed m.v.

Rådgivning og behandling af voldsudsatte:

Lægebehandling og sundhedsvæsnets rolle, når en person er udsat for vold

Børnesagkyndig rådgivning om forældresamarbejde og forældremyndighed (Familieretshuset)

Rådgivning om midlertidig forældremyndighed (Familieretshuset)

Rådgivning om direkte skilsmisse ved vold i parforholdet (Familieretshuset)

Mænd og kvinder, som udøver vold, kan også henvises til terapeutiske behandlingsforløb. Behandling er ofte nødvendig for, at de kan bryde med volden, hvad enten parret bliver sammen eller går fra hinanden.

Dokumentation af vold

I forbindelse med en eventuel senere sag om samvær, skilsmisse, opholdstilladelse eller en straffesag er dokumentation af volden vigtig.

Dokumentation kan for eksempel skaffes fra:

 • Egen læge, skadestue eller Center for Voldtægtsofre
 • Politiet, hvis politiet har haft kontakt med familien
 • Et krisecenter
 • Vidneudsagn
 • Sms'er fra partneren med for eksempel trusler

Anmeldelse af vold

Vold er strafbart. Voldsudøveren kan derfor meldes til politiet, enten af den voldsudsatte selv, et vidne til volden eller af en fagperson.

Lovgivning på området vold i nære relationer

Politiet skal også af egen drift efterforske en sag, hvis der er rimelig grund til at antage, at der forekommer vold i parforholdet.

Øvrige myndigheders roller og opgaver i sager om vold i familien

Senest opdateret 26-10-2022