Sundhedsvæsnets rolle

Personer, der er udsat for vold, kan have brug for lægehjælp.

Der kan være behov for lægehjælp i akutte situationer, men også i forbindelse med eftervirkninger af vold. I forbindelse med eftervirkningerne af vold kan det være nyttigt at opsøge egen praktiserende læge eller nærmeste skadestue.

Specialiserede behandlingstilbud

Ydermere findes der mere specialiserede tilbud til voldsudsatte, som Center For Voldsramte og Center For Voldtægtsofre.

Center For Voldsramte 

Center For Voldtægtsofre 

Opmærksomhedspunkter for sundhedspersonale

Som læge, hjemmehjælper, sygeplejerske eller andet sundhedspersonale er der bestemte opmærksomhedspunkter, som man bør fokusere på, i mødet med en voldsudsat og hendes/hans eventuelle børn.

Opmærksomhedspunkter og gode råd til læger og andet sundhedspersonale (LOKK)

Senest opdateret 14-04-2021