Kommunens rolle

Kommunen kan yde rådgivning, psykologbehandling og hjælp med beskyttelse.

De sociale myndigheder i kommunen kan yde anonym rådgivning til personer, som er udsat for vold og til personer, der udøver vold. Borgerens egen sagsbehandler kan også rådgive den enkelte.

Koordinerende rådgivning

Ifølge Servicelovens § 109, stk. 7 skal kommunen derudover tilbyde koordinerende rådgivning til kvinder, som kommer på krisecenter.

Servicelovens § 109, stk. 7 (Retsinformation)

Koordinerende rådgivning består i rådgivning og koordinering af kvindens sag på tværs af sektorer og forvaltningsgrene og gives i forbindelse med og efter udflytning fra krisecenter.

Den koordinerende rådgivers rolle og ansvarsområde

Vold i familier med børn

Ifølge Serviceloven § 109, stk. 8 skal de børn, som kommer med på krisecenter, desuden tilbydes psykologbehandling.

Serviceloven § 109, stk. 8 (Retsinformation) 

Kommunens forpligtelser over for børn, som lever i familier med vold, er i øvrigt de samme som over for børn, som udsættes for groft omsorgssvigt.

I en sag om vold er det dog vigtigt at være opmærksom på barnets sikkerhed. For eksempel skal en forælder, som er mistænkt for at udøve vold, ikke orienteres om sagen, så længe der er risiko for, at dette kan udsætte barnet for mere vold.

Socialforvaltningens ansvar for barnets sikkerhed

Arbejdet med børn i den kommunale forvaltning

Hvis du arbejder med børn i den kommunale administration er der bestemte signaler og tegn på vold, som du bør være opmærksom på. Derudover er der bestemte indsatser som bør iværksættes straks, efter konstatering af vold i hjemmet. 

Hvordan bør du agere, som ansat i forvaltningen, når du møder et barn, der er udsat for vold

Navne- og adressebeskyttelse

Endelig kan kommunen hjælpe med navne- og adressebeskyttelse.

Navne- og adressebeskyttelse (Borger.dk)

Senest opdateret 11-03-2019