Viden om vold i nære relationer

Få baggrundsviden om omfanget af vold i nære relationer, forskellige typer af vold og voldens konsekvenser.

 

Her finder du viden om de kvinder, mænd og børn, der udsættes for vold i nære relationer og om de personer, der udsætter dem for vold.

Du kan også læse om hvilke typer af vold, du kan støde på i dit arbejde, og om voldens konsekvenser.

Læs mere om voksne, der lever med vold i nære relationer, i Social- og Boligstyrelsens publikation "Voksne, som lever med vold i nære relationer - Sociale indsatser, der virker".

"Voksne, som lever med vold i nære relationer - Sociale indsatser, der virker".

Social- og Boligstyrelsens definition på vold i nære relationer:

"Vold er en handling eller trussel, der – uanset formålet – kan krænke en anden persons integritet. Eller som skræmmer, smerter eller skader personen – uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Handlingen overskrider samfundets love og normer.”

Social- og Boligstyrelsens definition på vold mod børn:

”Uanset typen af vold, der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare." 

Senest opdateret 24-10-2018

Kontakt via sikker mail

Skal du sende fortrolige oplysninger til os?