Hvem bliver udsat for kærestevold?

Omkring 10.000 kvinder og 5.500 mænd udsættes årligt for fysisk kærestevold i Danmark. Unge, der har oplevelser med vold i opvæksten, har større risiko for at blive udsat for kærestevold.

Det skønnes, at omkring 10.000 unge kvinder og 5.500 unge mænd årligt udsættes for fysisk kærestevold fra en nuværende eller tidligere kæreste i Danmark. Det svarer til 3,2 procent af alle kvinder og 1,7 procent af alle mænd mellem 16-24 år i Danmark.

Oplevelser, der kan føre til kærestevold

Ifølge danske undersøgelser ses en tendens til, at bestemte oplevelser kan øge risikoen for at blive udsat for kærestevold. Oplevelserne er:

  • Tidlig seksuel debut – inden den unge er 14 år
  • At have været vidne til vold mod forældre
  • At have været udsat for vold eller trusler om vold af forældre 
  • At bruge euforiserende stoffer, særligt blandt unge kvinder

Kærestevold og de unges omgangskreds

En nyere amerikansk undersøgelse viser, at unges omgangskreds kan have indflydelse både på, om de unge udsættes for kærestevold, og om de udøver kærestevold.

Undersøgelsen viser, at omgangskredsens udøvelse af kærestevold og aggressive eller antisociale opførsel kan påvirke, hvorvidt andre unge i omgangskredsen udøver eller bliver udsat for kærestevold. Undersøgelsen viser også, at det at have været udsat for aggressiv opførsel fra en i omgangskredsen, kan øge risikoen for, at en ung enten selv udøver eller bliver udsat for kærestevold.

Det er således vigtigt at være opmærksom på, at unge ikke blot påvirkes af deres forældre men også af deres egen omgangskreds, når det kommer til udøvelse og udsættelse for kærestevold.

Kilder:

"A Meta-Analytic Review of Peer Risk Factors and Adolescent Dating Violence” (Garthe et al. 2016)

Kærestevold i Danmark – En undersøgelse af omfang, karakter og konsekvenser af volden blandt unge og udviklingen 2007-2011 (Syddansk Universitet, Helweg-Larsen et al. 2012) (pdf)

Senest opdateret 11-03-2020