Hvem udøver vold mod mænd?

Mænd kan være udsat for vold af både mandlige og kvindelige partnere. Det kan også være andre familiemedlemmer, fx forældre eller sønner, der udøver volden.

Når mænd bliver udsat for vold i nære relationer, er det ikke udelukkende fra deres partner.

Mandecentrene i Danmark har erfaringer med, at også andre familiemedlemmer udøver vold overfor mænd.

Både mænd og kvinder udøver vold

Det kan i nogle tilfælde være den kvindelige eller mandlige partners familiemedlemmer eller en tredjepart, der udøver volden på vegne af partneren.

I 69 % af de politianmeldte tilfælde af vold i nære relationer mod mænd er der tale om en mandlig voldsudøver, der har samme bolig som den voldsudsatte.

Det betyder, at der kan være tale om kærester/ægtefæller, forældre, sønner, andre familiemedlemmer eller bofæller. I 31 % af tilfældene er der tale om en kvindelig voldsudøver.

Kilde: 

Vold mod mænd i Danmark, Omfang og karakter (Statens Institut for Folkesundhed, 2008) (pdf)

Senest opdateret 11-12-2018