Forskellige former for vold

Forskellige former for partnervold har forskellige årsager og virkninger. Det er nødvendigt at vide, hvilken form for vold der er tale om, for at kunne lave en relevant indsats.

Når man arbejder med partnervold, er det væsentligt, at man forstår nogle af de mekanismer, som kendetegner volden i forholdet.

Michael P. Johnson er en af de førende forskere på området. Hans forskning har fokus på, hvordan volden udspiller sig i de enkelte parforhold. Hans udgangspunkt er at forstå vold som et forsøg på at opnå kontrol over partneren. Dog med undtagelse af den situationsbetingede vold, der grundlæggende er karakteriseret ved at opstå i forskellige situationer frem for at være et led i et voldsmønster.

Ifølge Michael P. Johnson findes der forskellige former for partnervold. De forskellige former for partnervold har forskellige årsager og forskellige konsekvenser.

Fire former for partnervold

Både mænd og kvinder kan udøve kontrol og vold i et parforhold. Selvom partnervold er forskellig fra par til par og har forskellige årsager, kan man helt overordnet opdele partnervold i følgende fire former:

  1. Intim terrorisme (intimate terrorism): Et forhold, hvor én partner er både voldelig og kontrollerende 
  2. Situationsbetinget partnervold (situational couple violence): Et forhold, hvor én eller begge parter udøver vold i bestemte situationer
  3. Mod-vold (violent resistance): Et forhold, hvor den ene partners udøvelse af vold opstår som reaktion på den anden partners vedvarende udøvelse af vold og kontrol 
  4. Gensidig vold og kontrol (mutual violent control): Et forhold, hvor begge parter udøver vold og kontrol.

Både mænd og kvinder udsættes for alle fire former for partnervold.

De fire former for partnervold er overordnede. Det betyder, at der kan være konkrete episoder eller forhold, hvor ingen af dem er helt dækkende. Der kan også være voldssituationer, som går på tværs af de fire former for partnervold.

Kilde: ’A typology of domestic violence’ (Johnson, 2008).

Senest opdateret 07-02-2017

Kontakt via sikker mail

Skal du sende fortrolige oplysninger til os?