Psykisk vold

Psykisk vold foregår ofte skjult og kan omfatte jalousi, trusler og kontrol.

Psykisk vold er alle de måder, en person kan skade, skræmme, krænke, styre og dominere andre ved hjælp af en bagvedliggende magt eller trussel.

Psykisk vold kan for eksempel bestå af:

  • Direkte trusler
  • Nedvurderende og ydmygende adfærd 
  • Kontrol og isolation.

Det kan også være at skabe splid mellem den, der bliver udsat for vold, og personens familie og/eller venner.

Psykisk vold kan både være direkte og indirekte og kan komme til udtryk som jalousi, der bruges til at styre eller kontrollere partneren med.

Latent vold

En særlig form for psykisk vold er latent vold – at den, der bliver udsat for vold, er bevidst om, at volden kan opstå.

Latent vold kan opleves som den mest dominerende form for vold, fordi risikoen for ny vold gør, at al adfærd bliver strategisk for at undgå ny vold.

Stalking

Stalking er en form for psykisk vold. I Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning § 21 stk. 2 defineres stalking som: "Systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane".

Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning § 21 stk. 2 (Retsinformation) 

Definition af stalking (Dansk Stalking Center)

Senest opdateret 06-12-2018