Lovgivning

Få overblik over den mest relevante lovgivning i mødet med familier, der lever med vold.

Illustration til forside om lovgivning

Lovgivning på børne- og ungeområdet

Lovgivningen i forhold til vold mod børn er omfattende. Særligt forældreansvarsloven og straffeloven er relevant lovgivning i forhold til vold mod børn.  

Relevant lovgivning på børne- og ungeområdet 

Lovgivning på voksenområdet

Lovgivningen, der retter sig særligt mod voksne, som er udsat for eller som udøver vold, er mere begrænset.

Lovgivning i praksis

Læs mere om, hvad lovgivningen i praksis betyder for dig som fagperson og for familien, der lever med vold, inden for områderne:

Fagpersoners underretningspligt (Ankestyrelsen)

Skilsmisse i forbindelse med vold i parforholdet (Familieretshuset)

Forældremyndighed, børnebidrag og samvær m.v. (Familieretshuset)

Midlertidig forældremyndighed (Familieretshuset)

Ophold på et krisecenter (LOKK)

Navne- og adressebeskyttelse (borger.dk)

Tilskud til psykologbehandling (sundhed.dk)

Erstatning til ofre for forbrydelser (borger.dk)

Anmeldelse, efterforskning og straffesag (Politiet) (pdf)

Økonomi som enlig forsørger (Mødrehjælpen)

Opholdstilladelse i forbindelse med vold i parforholdet efter regler om familiesammenføring (nyidanmark.dk)

Mere viden 

Du kan finde alle love og regler, der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder på retsinformation.dk.

Adgang til alle love og regler (Retsinformation)

Senest opdateret 26-10-2022

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her