Hvorfor går de ikke bare?

Der kan være mange grunde til, at det er svært at forlade en partner, som udsætter én for vold.

Det kan være en lang proces at gå fra et forhold med vold. En del vender endda tilbage flere gange.

Årsagerne kan for eksempel være, at personen:

 • Elsker sin partner
 • Tror på, at partneren holder op med at udøve vold
 • Håber at kunne hjælpe partneren til at holde op med at udøve vold
 • Ønsker, at parrets børn skal bo med begge forældre
 • Frygter, at partneren får forældremyndigheden over børnene efter et brud
 • Frygter ikke at kunne beskytte sine børn, hvis partneren får samvær med dem efter et brud
 • Oplever det som nemmere at håndtere volden, når man er sammen med partneren og kan vurdere hans/hendes sindsstemning
 • Ikke kan overskue et opbrud i sit liv, praktisk, økonomisk og/eller mentalt
 • Oplever manglende støtte fra omgangskreds og familie til at foretage et brud eller af forskellige årsager ligefrem opfordres af andre til at blive i forholdet med vold.

Andre årsager kan hænge sammen med, at volden har ændret den voldsudsattes syn på sig selv og sit liv.

Følger af et forhold med vold

Et forhold med vold kan for eksempel medføre, at personen:

 • Har lært at leve med volden og betragter den som normal
 • Fortrænger eller bagatelliserer volden for at kunne leve med den
 • Påtager sig skylden for volden
 • Har mistet selvtillid og troen på sin egen vurderings- og handleevne
 • Har isoleret sig for at undgå spørgsmål om sin adfærd eller sine mærker efter vold og derfor har mistet sit netværk
 • Er blevet isoleret fra andre af partneren, for eksempel på grund af jalousi

Det er derfor vigtigt for en god dialog med den voldsudsatte, at du viser forståelse for, at det er svært at forlade partneren.

Hvad får personer med handicap til at blive i et forhold med vold

Senest opdateret 11-12-2018