Hvad får personer med handicap til at blive?

Frygten for at blive isoleret og stemplet kan afholde en person med handicap fra at bryde med en partner, der udøver vold.

En person med handicap, der bliver udsat for vold, kan for eksempel:

  • fortrænge eller bagatellisere det unormale i parforholdet for at vise omverdenen, at hun/han er normal
  • være isoleret og have et mere spinkelt netværk end andre personer udsat for vold
  • være funktionelt afhængig af sin partner
  • have brug for hjælp til at komme væk fra hjemmet
  • være uvidende om, at der findes krisecentre med handicapadgang
  • frygte at miste sin handicapegnede bolig og ikke at kunne få en ny
  • frygte at miste forældremyndigheden af frygt for, at et menneske med et fysisk handicap regnes for at være en dårlig forælder.
Senest opdateret 11-12-2018