Mænd udsat for vold

Mere end hver 4., der udsættes for fysisk partnervold, er en mand. Ligesom kvinder bliver mænd også udsat for psykisk vold.

mænd udsat for vold illustration

I 2012 blev det skønnet, at i alt ca. 46.000 kvinder og mænd i den danske befolkning årligt bliver udsat for fysisk vold af en partner.

Heraf er ca. 13.000 mænd. Det betyder at over en fjerdedel af alle dem, som udsættes for fysisk partnervold i Danmark, er mænd.

Samtidig ved vi at:

  • der er tendens til, at antallet af mænd, der udsættes for partnervold, falder med alderen.
  • mænd, der bliver udsat for partnervold og anmelder det, er lidt ældre end andre voldsofre.
  • mænd i bi- og homoseksuelle parforhold har en højere risiko end mænd i heteroseksuelle parforhold for at blive udsat for partnervold.

Kilder:

Vold i nære relationer (Statens Institut for Folkesundhed, Helweg-Larsen, 2012) (pdf)

Vold mod mænd i Danmark (Statens Institut for Folkesundhed, Helweg-Larsen og Frederiksen, 2008) (pdf)

Hvilken vold udsættes mændene for?

Der findes kun lidt dokumenteret viden om, hvilke typer af vold danske mænd bliver udsat for af deres partner. Den begrænsede viden, der findes, peger dog på, at mænd både udsættes for fysisk og psykisk partnervold af måde mandlige og kvindelige partnere.

Mandekrisecentrene henvender sig både til voldsudsatte og andre udsatte mænd. Blandt de mænd, der har haft ophold på mandekrisecentrene i 2014, har:

  • 18 % været udsat for fysisk vold
  • 28 % været udsat for psykisk vold
  • 20 % været udsat for materielle ødelæggelser
  • 25 % været udsat for økonomisk kontrol

Det skal understreges, at tallene er baseret på et begrænset antal mænd.

Kilde:

Årsstatistik 2014. Mænd på mandecenter og mandekrisecenter (Socialstyrelsen, 2016)


Mænd med handicap udsat for vold

Der findes kun lidt dokumenteret viden om omfanget af partnervold hos mænd med handicap. De data, der findes, indikerer, at mænd med handicap har en større risiko for at blive udsat for partnervold, herunder fysisk, seksuel, emotionel og økonomisk vold, end mænd uden handicap.

Der er ikke nogen dokumenteret viden om omfanget af psykisk partnervold hos mænd med handicap. Heller ikke omfanget af vold i andre nære relationer mod mænd med handicap er undersøgt.

Kilde:
’Intimate Partner Violence in the Relationships of Men With Disabilities in the United States: Relative Prevalence and Health Correlates’ (2014)

Senest opdateret 18-02-2019