Årsstatistik 2014 - Mænd på mandecenter og mandekrisecenter

Socialstyrelsen2016

Socialstyrelsen har indsamlet oplysninger om de mænd, der har haft ophold i 2014.

I årsstatistikken er der oplysninger om blandt andet mændenes alder, uddannelsesniveau, beskæftigelse, boforhold, statsborgerskab og børn. Derudover er der oplysninger om, hvorvidt mændene har været udsat for partnervold, og en opgørelse over de henvendelser, der i 2014 har været til landets mandecentre og mandekrisecentre.


 
Hent publikationen