Hvorfor søger unge udsat for kærestevold ikke hjælp?

Størstedelen af unge kvinder og mænd, som udsættes for kærestevold, søger ikke hjælp. De unge, som søger hjælp, gør det oftest hos deres familie eller venner.

En dansk undersøgelse viser, at en stor andel af de unge, der udsættes for kærestevold, ikke søger hjælp. De fleste unge ønsker ikke hjælp fra telefonrådgivning eller over internettet.

De unge, som søger hjælp, gør det oftest hos familie eller venner. Det kan hænge sammen med, at unge ønsker hjælp fra en person, de har tillid til.

Kan oplysning forebygge kærestevold?

Et udsnit af de unge kvinder og mænd i undersøgelsen mener, at mere oplysning kan forebygge kærestevold. De foreslår, at dét at tale om og diskutere, hvad volden indebærer, kan hjælpe unge med at kende forskel på gode og dårlige kæresteforhold.

Undersøgelsen viser, at meget få anmelder seksuel kærestevold til politiet og der er ikke oplysninger om, hvor mange der politianmelder fysisk og psykisk kærestevold.

Få unge politianmelder kærestevold

Det er vanskeligt at få viden om, hvorfor de unge ikke politianmelder volden. Der mangler konkret viden om kærestevold i Danmark.

En undersøgelse peger dog på, at volden bl.a. ikke anmeldes, fordi den ikke opfattes som alvorlig nok eller, fordi den unge ønsker at glemme volden. I visse tilfælde kan det også skyldes, at volden opfattes som en handling, der er gjort for sjov, og ikke som en alvorlig hændelse.

Kilder:

Kærestevold i Danmark – En undersøgelse af omfang, karakter og konsekvenser af volden blandt unge og udviklingen 2007-2011 (Helweg-Larsen et al. 2012) (Syddansk Universitet)  

Kærestevold og dets følger (Zøllner 2015) (Center for Selvmordsforskning)

Senest opdateret 20-05-2020