Hvorfor søger personer udsat for stalking ikke hjælp?

Kun en mindre del af de kvinder og mænd, som udsættes for stalking, søger hjælp. En stor del frygter at møde mistro fra omverden.

En dansk undersøgelse peger på, at der er forskellige årsager til at personer udsat for stalking ikke søger hjælp.

Én gruppe af de personer, som udsættes for stalking, er ikke klar over, at de er udsat for stalking. En anden gruppe af personer, som udsættes for stalking, er ikke i tvivl om, at de er udsat for stalking, men frygter at møde skepsis og mistro fra omverden. Det betyder, at en del personer, som udsættes for stalking, ikke søger hjælp.

Barrierer for at søge hjælp

Ser man på de enkelte hændelser i et stalkingforløb, kan de virke uskyldige. Fx at personer, som udsættes for stalking, modtager gaver som en del af et stalkingforløb, eller at personen, som stalker, dagligt går forbi den andens hjem.

Sådanne træk eller episoder kan få stalking til at fremstå som noget harmløst og medføre, at personer, som udsættes for stalking, i nogle tilfælde ikke søger om hjælp.

Hvis personer, som udsættes for stalking, er klar over, at de bliver stalket, kan der være usikkerhed om, hvor alvorlig stalkingen skal være, før det er i orden at søge hjælp. Størstedelen af personer, som er udsat for stalking, anmelder det ikke til politiet. Mange begrunder det med, at de ikke anser stalkingen for at være alvorlig nok, eller at de ikke forventer, at politiet kan gøre noget.

Kilde:

Omfanget og karakteren af stalking. En befolkningsundersøgelse (Jørgensen 2013) (pdf) 

Når stalking anmeldes til politiet

Personer, som udsættes for stalking, melder i højere grad stalkingen til politiet, og anser sig selv som udsat for stalking, hvis:

  • der er fysisk kontakt involveret
  • der er tale om flere typer af kontaktforsøg
  • personen, der stalker, er en fremmed
  • personen, som udsættes for stalking, er bange for personen, som stalker
  • personen, som udsættes for stalking, har kendskab til, at personen, som stalker, er tidligere straffet.

Kilde:
“The stalking victim’s decision to contact the police: A test of Gottfredson and Gottfredson’s theory of criminal justice decision making” (Reyns og Englebrecht 2010).

Hvis man ønsker at få hjælp

Dansk Stalking Center tilbyder rådgivning, sagsbehandling, juridisk rådgivning og behandling til personer, som stalker, personer, som udsættes for stalking, og pårørende herunder børn. Derudover tilbydes fagpersoner sparring og professionel rådgivning. 

Mulighed for rådgivning og generel hjælp (Dansk Stalking Center)

Mulighed for strakstilhold

En ny bestemmelse i tilholdsloven (§ 2a) gør det muligt for politiet at træffe en hurtig afgørelse om et foreløbigt tilhold, et såkaldt strakstilhold bl.a. i stalkingsager.

Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisninger (Retsinformation) 

Senest opdateret 17-03-2020