Koordinerende rådgivning

Alle kvinder, der kommer på krisecenter, har ret til koordinerende rådgivning, som er en helhedsorienteret og støttende funktion.

Koordinerende rådgivning til kvinder på krisecenter er en koordinerende, helhedsorienteret og støttende funktion.

Rådgivningen bliver blandt andet givet i forhold til:

  • Bolig
  • Økonomi
  • Arbejdsmarked
  • Skole
  • Daginstitutioner
  • Sundhedsvæsen

Rådgivningen skal understøtte de enkelte dele i kommunens andre tilbud og bliver sat i gang, før kvinden flytter fra krisecentret.

Rådgivningen kan gives op til et halvt år efter, at kvinden er flyttet i egen bolig - i særlige tilfælde op til et år.

Ordningen er forankret i serviceloven § 109, stk. 7. Den koordinerende rådgivers opgaver er uddybet i bemærkningerne til lovforslaget.

Critical Time Intervention (CTI) som metode i den koordinerende rådgivning

CTI metoden kan benyttes til at yde koordinerende rådgivning til kvinder, som fraflytter et krisecenter.

Critical Time Intervention er en evidens- og manualbaseret metode, som gennem et struktureret forløb og med afsæt i et empowement- og recoveryperspektiv sigter mod at hjælpe udsatte borgere igennem kritiske overgangsfaser i deres liv. Det er et tidsafgrænset forløb på ni måneder, som er opdelt i tre faser af hver tre måneders varighed.

CTI som metode til at yde koordinerende rådgivning til kvinder, der fraflytter krisecenter, er i perioden 2015 til 2018 afprøvet i Aalborg, København, Odense og Randers kommuner. Evalueringen har vist gode resultater som fx:

  • Kvinderne oplever bedre at kunne tage vare på sig selv
  • Kvindernes følelse af ensomhed reduceres
  • Kvinderne mestrer forældrerollen bedre.

Evaluering af Critical Time Intervention for kvinder på krisecenter

Hvis du vil vide mere om CTI som en metode til at yde koordinerende rådgivning, kan du læse implementeringsguiden og metodemanualen.

Metodemanual – CTI for kvinder på krisecenter

Manualen henvender sig til fagprofessionelle, der arbejder med kvinder, som fraflytter et kvindekrisecenter

Metodemanual til CTI for kvinder på krisecenter (PDF)

Implementeringsguide – CTI for kvinder på krisecenter

Guiden henvender sig til beslutningstagere, ledere og udviklingskonsulenter i kommuner, der skal i gang med eller overvejer at implementere CTI som et tilbud til kvinder, der fraflytter et krisecenter.

Implementeringsguide til CTI for kvinder på krisecenter (PDF)

Senest opdateret 27-02-2020