Politiets rolle

Politiet bliver oftest involveret i sager om vold i familien i en akut situation.

Det er politiets primære opgave at beskytte de personer, som er udsat for vold. For eksempel kan politiet hjælpe med at sikre en bolig for at forebygge ny vold ved at hjælpe med at få låsen udskiftet og hoveddøren sikret.

Politiet skal efter anmeldelse eller af egen drift efterforske, når der er rimelig grund til at antage, at der er blevet begået et strafbart forhold som vold i parforholdet.

Tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Politiet vil optage rapport, eventuelt efterforske sagen og hjælpe med at sikre beviser på, at volden er forekommet. En dokumentation, som kan være af afgørende betydning i forbindelse med for eksempel retssager og sager om samvær, skilsmisse eller opholdstilladelse.

Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning giver desuden politiet mulighed for at skabe en 'sikkerhedszone' omkring en voldsudsat.

Mulighed for oprettelse af tilhold og opholdsforbud (Retsinformation)

Det kan gøres ved, at politiet sætter et eller flere af følgende tiltag i gang over for den, som udøver vold eller har forsøgt at udøve vold:

  • Et tilhold indebærer, at politiet forbyder en person at kontakte en anden person, både personligt, mundtligt og skriftligt, i op til fem år.
  • Et opholdsforbud er et forbud mod at opholde sig i et nærmere afgrænset område, for eksempel i nærheden af en andens bopæl, opholdssted eller arbejdsplads, i op til et år.
  • En bortvisning medfører, at en person bortvises fra sit hjem i op til fire uger.

Endelig kan politiet sørge for, at den voldsudsatte får en overfaldsalarm.

Som andre offentligt ansatte har politiet skærpet underretningspligt, hvis de får kendskab til, eller har grund til at antage, at et barn bliver udsat for vold eller på anden måde har behov for særlig støtte.

Offentligt ansattes skærpede underretningspligt (s. 35-50) (PDF)

Politiets kontaktpersoner

Alle landets 12 politikredse har en ansat, som er kontaktperson i forhold til sager om vold og æresrelateret vold. Du kan kontakte kontaktpersonen, hvis du har spørgsmål i sager, hvor du ikke kan få svar på din lokale politistation.

Politikredsenes kontaktinformationer (Politiet)

Senest opdateret 11-12-2018