Samarbejde på tværs

Sociale sager om vold i familien involverer ofte flere forskellige fagpersoner. Derfor er et godt samarbejde afgørende ud fra et helhedssyn på familien.

Et godt samarbejde mellem fagpersoner er vigtigt, når der opstår en sag om vold i familien

Sager om vold i familien er ofte komplekse.

Derfor kan en enkelt faggruppe eller instans sjældent alene på en kvalificeret måde hjælpe familien med at løse dens problemer.

Når der er vold i en familie, kan der være mange forskellige fagpersoner og instanser involveret:

 • Kontaktperson
 • Psykolog
 • Socialrådgiver
 • Pædagog
 • Advokat
 • Medarbejder på kvindekrisecenter
 • Koordinerende familierådgiver
 • Medarbejder på mandekrisecenter / mandecenter

... og jobcenter, kontanthjælpsafdelingen, Statsforvaltningen, politiet og sundhedspersonale.

Løsning af sagerne kræver et godt samarbejde både internt og på tværs af faggrupper og sektorer.

Det er væsentligt for et godt samarbejde, at der er:

 • Klare retningslinjer for samarbejdet
 • Klar rolle- og ansvarsfordeling
 • Kendskab til regler og procedurer
 • Viden om andres arbejdsmåder og opgaver
Senest opdateret 11-12-2018