Arbejder du med børn i den kommunale administration?

Få viden om tegn og signaler, dialog og indsatser, når du arbejder med børn, der lever i en familie med vold.

Tegn og signaler på vold mod børn

Nedenfor kan du finde oversigter over tegn og signaler på vold mod børn og voksne.

Tegn og signaler på vold mod børn (PDF)

Tegn og signaler på vold mod voksne (PDF)

Du modtager en underretning

Som kommune er man forpligtet til, inden for 24 timer efter at man har modtaget en underretning, at vurdere hvorvidt der skal iværksættes akutte initiativer over for barnet eller den unge som underretningen omhandler. 

Hvad du skal gøre, hvis du modtager en underretning om vold mod et barn? (Ankestyrelsen)

Hjælp til hele familien

Vold i familien er sjældent et enkeltstående problem, men ofte ledsaget af andre sociale eller personlighedsmæssige problemer.

Den vigtigste hjælp til et barn, der er vidne til eller selv er udsat for vold i hjemmet, er:

  • at volden stopper
  • at forældrene får hjælp til at løse de problemer, der er årsag til volden
  • at barnet selv får hjælp - afpasset dets alder og funktionsniveau - til at bearbejde de oplevelser, det har haft med vold i familien.

Vær opmærksom på, at:

  • en voldsudsat kan have svært ved at rumme sine børn og det, de har været udsat for, før hun/han har fået bearbejdet det, som er sket.
  • voldsudsatte er ofte ikke opmærksomme på, at børnene har været vidne til volden. Ofte har de ikke talt med dem om den.
  • barnet ofte vil være bekymret for den forælder, som udøver vold, og kan savne personen, hvis det ikke ser ham/hende.

Arbejdspladsens parathed til at handle på sager om vold og seksuelle overgreb mod børn

For at kunne træffe den bedste beslutning for familien, er det vigtigt, at du og dine kolleger har en plan for, hvordan I vil handle på en mistanke eller har viden om vold eller seksuelle overgreb, før en sag dukker op.

Alle kommuner har pligt til at have et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af sager om overgreb mod børn, ifølge servicelovens § 19, stk. 4. 

Servicelovens § 19, stk. 4 (Retsinformation)

Social- og Boligstyrelsen tilbyder individuelle udviklingsforløb til kommuner, der vil styrke den tidlige opsporing, forebyggelse og håndtering af sager om voldelige og seksuelle overgreb mod børn.

Social- og Boligstyrelsens Indsatsteam Overgreb

Specialiseret rådgivning

Voksne, der er udsat for vold, kan ringe til Lev Uden Volds døgnåbne hotline og få specialiseret rådgivning om vold i familien.

Lev Uden Volds nationale hotline (Lev Uden Vold)

Fagpersoner kan få gratis rådgivning fra VISO, hvis kommunen har behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring og/eller nærmere udredning i særligt komplicerede sager.

VISO tilbyder gratis rådgivning til fagfolk 

Myndighedernes roller og opgaver, når der er vold i familien

Senest opdateret 11-03-2019