Den voldsudsatte går tilbage

Sikkerhed og beskyttelse er et tema, der hele tiden kan blive aktuelt. For eksempel hvis den voldsudsatte går tilbage til voldsudøveren.

I 2015 flyttede 14 % af kvinderne på krisecenter tilbage til den voldsudøvende part. I 2014 flyttede 19 % af mændene på mandecenter tilbage til voldsudøveren. 

Tænk sikkerhed

Tiden efter, at den voldsudsatte er flyttet hjem, kan være præget af et stort ønske fra begge parter om, at parforhold og familieliv skal fungere igen.

Den part, som udøver vold, kan have behov for behandling for at forebygge, at volden gentager sig. Behandling er dog ingen garanti for, at volden ikke gentager sig.

Det er derfor vigtigt at tænke på den voldsudsatte og eventuelle børns sikkerhed og beskyttelse.

Værktøjer til at beskytte personer, der er udsat for vold

Du kan, alt efter situationen, tale med den voldsudsatte om:

Andre gode råd

Det er vigtigt, at du som fagperson:

  • Gør den voldsudsatte opmærksom på konsekvenserne for eventuelle børn ved at flytte tilbage
  • Hjælper den voldsudsatte til at fokusere på sine egne ressourcer frem for hjælpeløshed
  • Bliver ved med at støtte den voldsudsatte
  • Har fokus på barnets sikkerhed
Senest opdateret 04-06-2019