Mens volden står på

I denne fase skal du som fagperson have afklaret, om personen er udsat for vold.

Hvis personen er udsat for vold, skal du hjælpe vedkommende med at forstå sin situation.

Det er vigtigt, at du har fokus på dialog og på personens sikkerhed.

Afklar, om personen er udsat for vold

Lav en vurdering af, om personen viser tegn og signaler på vold.

Tegn og signaler på vold (pdf)

Er du i tvivl, om kvinden eller manden bliver udsat for vold, bør du spørge ind til din mistanke. Via dialogen kan du mindske eller fjerne tvivlen.

Det er vigtigt, at du stiller de rigtige spørgsmål og skaber en god ramme for dialogen om vold.

Stil de rigtige spørgsmål om vold i familien

Skab rammen for dialog om vold i familien

Dialogen med den voldsudsatte

Har du viden om, at en person bliver udsat for vold, kan du via dialogen hjælpe vedkommende til at forstå sin situation og komme til leve et liv uden vold.

Den voldsudsatte kan ofte ikke længere skelne imellem, hvad der er et normalt samliv, og hvad der er vold.

Generelle råd til samtalen om vold

Hvilken hjælp har den voldsudsatte brug for?

Erfaringen er, at der meget ofte er tale om en længere proces, før tanken om handling og brud bliver modnet.

Mange voldsudsatte har i første omgang brug for at få råd og vejledning om deres handlemuligheder, hvis eller når de bliver parate til at gøre noget ved situationen.

Den voldsudsatte kan ofte opleve sin situation som kaotisk og give sig selv skylden for volden. Hun/han har derfor brug for konkret, praktisk hjælp og for at få overblik i kaos, for eksempel:

  • Lægebehandling 
  • Tolk til ikke-dansktalende kvinder/mænd 
  • Juridisk rådgivning 
  • Rådgivning om børn og samvær
  • Rådgivning om skilsmisse uden separation ved vold i parforholdet
  • Økonomisk rådgivning
  • Boligrådgivning, herunder mulighed for handicapbolig for mennesker med handicap
  • Muligheder for praktisk pleje og støtte, hvis man har et handicap
  • Ophold på kvindekrisecenter eller mandekrisecenter og andre muligheder for rådgivning, støtte, behandling og ophold
  • En snak med partneren, som udøver vold og evt. en opfordring til, at han/hun starter behandling for sin voldsudøvelse.

Sikkerhed

Det er vigtigt altid at tænke på den voldsudsattes og eventuelle børns sikkerhed og beskyttelse.

Sikkerhed og beskyttelse af personer, der er udsat for vold

Tal med den voldsudsatte om:

Du bør tage samtaler om volden med den voldsudsatte alene. Der er risiko for, at den voldsudsatte og eventuelle børn kan blive udsat for mere vold, hvis voldsudøveren overhører samtalen.

Vær også opmærksom på, at Socialforvaltningen har til opgave at undersøge et barns behov for sikkerhed og særlig støtte.

Fokus på barnets sikkerhed

Senest opdateret 26-10-2022