Skab rammen for dialog

Vær bevidst om dit kropssprog, lokalets indretning og strukturen på samtalen om vold i familien.

Det er vigtigt at overveje, hvordan du bedst skaber en rolig og uforstyrret ramme for samtalen om vold i familien. Det gælder både for samtaler, hvor du har mistanke om vold, og samtaler, hvor du allerede har viden om volden.

En person, der bliver udsat for vold, vil ofte være sårbar og være i en kriselignende tilstand.

Lokalet

Undersøgelser peger entydigt på, at rummets arkitektur og indretning kan medvirke til at skabe en tryg og rolig ramme for samtalen. Brug derfor ikke glasbure, åbne kontorfaciliteter og andre mindre 'afskærmede' mødefaciliteter.

Undgå at sidde bag et skrivebord, men sæt dig i øjenhøjde med kvinden/manden - gerne uden et bord imellem jer.

Stimuli

Reducér andre stimuli i nærheden af samtalerummet. For eksempel tændt tv/radio, mobiltelefoner og forstyrrelser fra andre mennesker.

Struktur

Skab forudsigelighed og præsenter samtalens indhold i to-tre overskrifter/emner.

Personer, der er udsat for vold, kan ofte være desorganiserede som et resultat af volden. Derfor er det vigtigt med en tydelig struktur. Samtidig er det vigtigt at skabe plads under hvert emne til at gå nye veje, hvis det viser sig bedre for samtalens mål.

Spejl og match den voldsudsattes kropssprog

At spejle og matche betyder ikke, at man direkte kopierer den andens kropssprog. Derimod afstemmer man sit toneleje, mimik og gestik efter den sindsstemning, man oplever og fornemmer hos den anden.

Parkering af vanskelige forhold

Samarbejd med kvinden/manden om at få 'parkeret' vanskelige forhold, der kan vente eller har mindre betydning i den aktuelle situation. For eksempel en kvindes tilbagevendende fortælling om sit barndomshjem.

 

Senest opdateret 05-05-2015

Kontakt via sikker mail

Skal du sende fortrolige oplysninger til os?