Ophold på krisecenter

Volden kan være så dominerende, at et ophold på krisecenter bliver nødvendigt.

I dit arbejde kan du komme ud for at skulle støtte en voldsramt person i at flytte i sikkerhed på et krisecenter.

På krisecenteret kan personen ud over beskyttelse også få råd og hjælp til at planlægge sit opbrud fra partneren.

Mere viden

Læs om ophold på et kvindekrisecenter (LOKK)

Oversigt over kvindekrisecentre - også med handicapadgang (LOKK)

Oversigt over mandecentre (mandecentret)

Oversigter over bo- og behandlingstilbud til voldsudsatte kvinder og mænd i hele landet

Senest opdateret 18-10-2021

Kontakt via sikker mail

Skal du sende fortrolige oplysninger til os?