Stabilisering af et liv uden vold

Denne fase kan enten handle om at få en familie til at fungere, efter at volden er stoppet - eller at parterne skal bygge en hverdag op hver for sig.

Hvis parret går fra hinanden, er det vigtigt, at de får hjælp til at få styr på det praktiske.

Hjælp i forhandlingssituationer

Vær opmærksom på, at den voldsudøvende part ofte er i en bedre forhandlingssituation vedrørende samvær med børnene, bodeling og andre praktiske forhold, fordi den voldsudsatte part føjer partneren af frygt eller afmagt.

Det kan også være tilfældet, selvom volden i forholdet er stoppet. For det kan være svært at bryde med tidligere handlingsmønstre og tro på, at der ikke længere er risiko for vold.

Statsforvaltningen og kommunen bør tale med de to parter separat, hvis der stadig er vold i forholdet.

Den voldsudsatte kan også i forbindelse med for eksempel bodeling og samvær have brug for rådgivningsbistand fra eksempelvis Mødrehjælpen, den lokale retshjælp eller en advokat.

Mødrehjælpens rådgivning (Mødrehjælpen)

Praktisk hjælp

Begge parter kan have brug for hjælp og rådgivning for at komme videre.

Nogle former for hjælp kan være nødvendige i forbindelse med et brudt parforhold, hvad enten der er vold i parforholdet eller ej.

Vær opmærksom på følgende punkter, når der er eller har været tale om vold:

  • Juridisk rådgivning for eksempel i forbindelse med bodeling og samvær med børn.
  • Børn: Statsforvaltningen kan hjælpe med midlertidig forældremyndighed ved vold i parforholdet
  • Skilsmisse: Statsforvaltningen kan hjælpe med umiddelbar skilsmisse ved vold i parforholdet
  • Job: Det kræver måske særlige hensyn at kunne passe et job, hvis man er traumatiseret efter vold eller skal kunne deltage i behandlingstilbud.
  • Økonomi: En del voldsudsatte udsættes for økonomisk kontrol og kan derfor have særligt brug for hjælp til at få styr på økonomien.
  • Bolig: Afhængigt af trusselsniveauet kan det være nødvendigt at flytte til en ny by. Vær også opmærksom på mulighed for handicapbolig for mennesker med handicap.
  • Muligheder for praktisk pleje og støtte, hvis man har et handicap.
  • Rådgivning/støtte/behandling: Både voldsudsatte og voldsudøvere i familien kan have brug for særlig støtte og eventuel behandling. 
  • Den koordinerende rådgiver koordinerer kvindens og hendes børns sager i kommunen, hvis de har været på krisecenter.

Sikkerhed

Sikkerhed og beskyttelse kan stadig være nødvendigt, hvis volden ikke er stoppet.

Værktøjer til at beskytte personer, der er udsat for vold

I tiden efter en separation kan volden eskalere, og nogle voldsudsatte oplever, at de bliver stalket af deres tidligere partner. 

Definition af stalking

Gratis telefonrådgivning, hvis du bliver udsat for stalking (Dansk Stalking Center)

Senest opdateret 04-03-2020