Økonomisk kontrol

Det er en form for vold at frarøve en person retten til at bestemme over sine egne penge og forbrug.

Ved økonomisk kontrol kan den voldsudøvende for eksempel tage en persons løn og udbetale den i afmålte lommepenge. Eller voldsudøveren kan tvinge personen til at stifte gæld.

Hos Mødrehjælpen kan gravide og forældre, i sårbare og udsatte situationer, få økonomisk rådgivning.

Mødrehjælpens rådgivningstilbud (Mødrehjælpen)

Særligt for personer med handicap

For personer med handicap kan økonomisk kontrol for eksempel være, at den person, der udøver volden, tager alle pengene med, når han/hun forlader hjemmet.

Et andet eksempel kan være, at man udnytter en person økonomisk. Det ser man for eksempel i forhold til udviklingshæmmede.

Senest opdateret 06-12-2018