Hvad er kærestevold?

Kærestevold er fysisk, psykisk eller seksuel vold mellem unge kærester. Kærestevold kan have alvorlige konsekvenser for den voldsudsatte.

I Danmark defineres kærestevold som fysisk, psykisk eller seksuel vold mellem unge kærester. Kærestevold adskiller sig ikke væsentligt fra andre typer af vold i nære relationer.

Seksuel kærestevold, som fx at blive tvunget til sex, forekommer i færre tilfælde end fysisk og psykisk kærestevold i Danmark. At blive udsat for uønsket seksuelle berøringer forekommer dog oftere end fx at blive truet med et våben.

Fysisk kærestevold kan være at blive skubbet, slået eller rusket, mens psykisk kærestevold fx kan bestå i at blive udsat for trusler eller meget nedsættende kritik. 

Kilde:

Kærestevold i Danmark – En undersøgelse af omfang, karakter og konsekvenser af volden blandt unge og udviklingen 2007-2011 (Helweg-Larsen et al. 2012) (Syddansk Universitet)

De fleste accepterer ikke kærestevold

En dansk undersøgelse peger på, at størstedelen af unge i Danmark ikke accepterer kærestevold.

Undersøgelsen peger også på, at nogle unge mænd mener, at det kan være i orden at bruge vold, når man bliver provokeret, eller når man skal forsvare sig selv eller sin families ære. Nogle unge kvinder mener, at brug af fysisk kærestevold, som fx en lussing, kan være forståeligt, når der er tale om utroskab.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle unge har en entydig negativ holdning til kærestevold.

Konsekvenser af kærestevold

Kærestevold kan have alvorlige konsekvenser for den voldsudsatte. Unge mennesker, der udsættes for kærestevold, kan opleve trivselsproblemer, som fx tristhed og søvnbesvær. Særligt blandt unge kvinder er der risiko for, at volden kan føre til nedtrykthed og søvnproblemer.

Der er tendens til sammenhæng mellem at være udsat for kærestevold og anden selvskadende adfærd. En nyere dansk undersøgelse peger på, at 40 procent af de unge, der angiver, at de har været udsat for kærestevold, har skadet sig selv.

Kilde:

Kærestevold og dets følger, Zøllner 2015 (Center for Selvmordsforskning)

Senest opdateret 20-05-2020